Czech Technology Platform for Foodstuffs


Ctpp > Events >

Calendar of events (in Czech)


Konference "Odpady dnes a zítra"
Datum: 29.01.2016
Ministerstvo životního prostředí ČR
Hlavním cílem konference bude představení dvou nových zákonů (zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností) tak, jak je chce MŽP navrhnout. Dalším zajímavým a velmi aktuálním tématem jsou krajské odpadové plány (POH), stejně jako otázky související s již vyhlášenými cíli Evropské komise z balíčku k oběhovému hospodářství. Více informací zde....

Výstupy z konference "Zdravá strava pro zdravý život"
Datum: 04.08.2015
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Třetí mezinárodní konference Společné programové iniciativy "Zdravá strava pro zdravý život" (JPI HDHL) se konala v pátek 19. června 2015 v hotelu Crown Plaza „Le Palace v Bruselu (Belgie). ...

Přes čtyřicet procent obchodníků chybně označilo nebalené potraviny
Datum: 04.08.2015
Bezpečnost potravin
Přes čtyřicet procent obchodníků chybně nebo nedostatečně označilo nebalené potraviny...

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP
Datum: 04.08.2015
Státní zdravotní ústav
Dne 31. 12. 2008 prvně vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení s úplným názvem Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, kterému se říká " nařízení CLP ". Jedná se o obsáhlý předpis, nyní má celý včetně příloh již přes 2000 stran, který byl již mnohokrát novelizován a další novely lze průběžně očekávat. Nařízení vychází ze starších předpisů v oblasti chemických látek, ale vytváří nový dost odlišný systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí. Nově je do textu doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou informace uvedeny na konci článku . ...

Inspekce pro neakceptovatelný hygienický stav uzavřela 140 provozoven
Datum: 03.08.2015
SZPI
V letošním roce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela již 140 provozoven. Z tohoto počtu je 96 provozoven společného stravování – restaurace, rychlá očerstvení, pivnice apod. – kde inspekce získala kompetenci k výkonu kontroly až 1. 1. 2015. Typickými důvody k uzavření provozovny je rozsáhlé a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele. Přehled aktuálně uzavřených provozoven zde:...

65 milionů na akutní sanace černých skládek. Ministr Brabec vyhlašuje další výzvu pro kraje a obce
Datum: 03.08.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
MŽP včera schválilo 4 žádosti na sanaci černých skládek z první výzvy se 100milionovou alokací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na odstranění černých skládek či akutních ekologických havárií nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí. Dnes startuje nová výzva, pro kraje a obce je v ní připraveno 65 milionů Kč....

Ministr Němeček: Hygienici zvládli epidemii salmonelózy v Plzni na výbornou
Datum: 03.08.2015
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Od pátku 24. 7. do úterý 28. 7. bylo v Plzeňském kraji zaznamenáno 133 případů onemocnění salmonelózou. 119 osob bylo podchyceno v rámci návštěvy lékaře, 14 osob, které lékaře nenavštívily, se přihlásilo na základě výzvy Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, případně na základě onemocnění osob ve svém okolí. V tomto období došlo k hospitalizaci 71 osob....

Svět biotechnologií - duben 2015
Datum: 03.08.2015
Bezpečnost potravin
Organizace Biotrin vydala další číslo bulletinu Svět biotechnologií. ...

Seminář "Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, zákon o myslivosti a související předpisy "
Datum: 03.08.2015
ČTPP a SVS ČR, VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga
11.9.2015, aula VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku...

Ministr zemědělství Marian Jurečka pracovně v Zambii
Datum: 31.07.2015
MZe
Tisková zpráva – Setkáním se svým zambijským protějškem Givenem Lubindou včera zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka návštěvu Zambie. Dnes se připojí k prezidentovi Zambijské republiky Edgarovi Lunguovi na Zemědělské a obchodní výstavě v Lusace. Ministr Jurečka chce cestou podpořit rozvoj budoucí spolupráce zejména v oblasti zemědělství a obchodu....

V připomínkovém řízení je novela zákona o GMO
Datum: 31.07.2015
Biotrin
Ministerstvo životního prostředí (dále "MŽP") rozeslalo do připomínkového řízení novelu zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, viz http://www.mzp.cz/cz/gmo_navrh_zakona....

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací
Datum: 31.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest....

K případu salmonelózy v Plzeňském kraji
Datum: 31.07.2015
SVS ČR
V souvislosti s případy onemocnění salmonelózou v Plzeňském kraji uvádí Státní veterinární správa (SVS) aktuální informace o došetřování zdroje infekce a základní fakta o tomto onemocnění včetně zásad pro minimalizaci rizika přenosu na člověka....

Jak dál s mlékem?
Datum: 30.07.2015
Agrární komora ČR
Mimořádné představenstvo Agrární komory na svém mimořádném jednání dne 29. července tohoto roku v Praze prodiskutovalo situaci v sektoru výroby a zpracování mléka s cílem definovat potřeby k řešení negativního vývoje. Situace v odvětví výroby mléka je velice vážná a dlouhodobě ekonomicky neudržitelná. Agrární komora si je vědoma, že záležitost je potřeba řešit koncepčně a na úrovni všech partnerů, a proto přizvala k jednání zástupce jednotlivých chovatelů a jejich svazů, přes odbytová družstva pro mléko např. MHD Jih Tábor, Mlécoop, Viamilk aj., po velké tuzemské zpracovatele, jako je Madeta, skupina Interlacto, či Mlékárna Hlinsko....

Ministr Jurečka: Spotřebitelé snáze poznají české zboží. Ministerstvo zemědělství představuje nové logo pro „českou potravinu“
Datum: 30.07.2015
MZe
Tisková zpráva – Logem s českou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ si budou moci dobrovolně označit své výrobky potravináři, pokud splní dvě základní podmínky, jde o místo výroby v České republice a stanovený podíl českých surovin, jak je nově stanoví připravovaná novela zákona o potravinách. Ministerstvo zemědělství tak připravilo potravinové značení, podle kterého spotřebitel pozná, že výrobek, který si kupuje, je skutečně z českých zdrojů....

Riziko ptačí chřipky stále hrozí
Datum: 30.07.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Praha 29. července 2015 – Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Evropě upozorňuje, že riziko zavlečení této nákazy na území České Republiky stále reálně existuje. A to i navzdory tomu, že v českých chovech drůbeže nebyl výskyt nákazy zaznamenán od roku 2007....

Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem
Datum: 29.07.2015
MZe
Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jeho cílem je zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. Materiál společně předložili ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec....

Ministr Němeček: Hygienici zvládli epidemii salmonelózy v Plzni na výbornou
Datum: 29.07.2015
Bezpečnost potravin
...

Ministr Jurečka: Cílem novely zákona o SPÚ je zajistit hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu
Datum: 29.07.2015
MZe
Tisková zpráva – Novou kompetenci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) jako správce rezervy státní zemědělské půdy dnes schválila vláda. Cílem novely zákona, kterou předložil ministr zemědělství Marian Jurečka, je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu....

Belgie voní po vaflích a pralinkách, chutná po hranolkách a pivu
Datum: 29.07.2015
Svět potravin
...

Na Ministerstvu zemědělství jsou určeni prošetřovatelé oznámení protiprávního jednání
Datum: 28.07.2015
MZe
...

SVS zkontrolovala od začátku roku přes 6200 provozoven stravovacích služeb
Datum: 28.07.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) provedla od začátku letošního roku do konce uplynulého týdne celkem 6 243 kontrol zařízení stravovacích služeb. U 15 % z nich byly zjištěny závady. Nejčastěji se týkaly sledovatelnosti potravin. Výrazně vyšší podíl závad než v ostatních regionech vykazují provozovny v Praze, kde byly zjištěny závady přibližně u třetiny provedených kontrol. Novou kompetenci kontrolovat zařízení stravovacích služeb, respektive prostory, kde se v nich zachází s potravinami živočišného původu, má SVS od ledna....

Lék na alergii? Dieta.
Datum: 28.07.2015
Svět potravin
...

Americký symbol v housce
Datum: 28.07.2015
Svět potravin
Američtější než baseball, Socha svobody a hollywoodské hvězdy dohromady. A přesto má hamburger svou kolébku úplně jinde. Je nenáviděným symbolem globalizace i oblíbenou pochoutkou, občerstvením v bufetu na nádraží i delikatesou servírovanou v luxusních restauracích....

Inspekce varuje před nabídkou nebezpečných přípravků MMS a CDS
Datum: 27.07.2015
Bezpečnost potravin
...

Ministerstvo zemědělství uveřejňuje na svém webu smlouvy nad 50 000 korun
Datum: 27.07.2015
MZe
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v rámci posílení transparentnosti veřejné správy spustilo v červenci registr smluv s finančním objemem nad 50 000 korun. Na webu už byly zveřejněny první smlouvy....

Úspěšná spolupráce ČR a Gruzie na zlepšování životního prostředí v Gruzii: 6 dokončených projektů za posledních 5 let a další běž
Datum: 27.07.2015
Ministerstvo životního prostředí
...

Tiskový brífink předsedy SSHR a prezidenta AK ČR a PK ČR
Datum: 27.07.2015
Bezpečnost potravin
...

Choroby nemocniční stravy: málo zeleniny, nadbytek soli
Datum: 27.07.2015
Svět potravin
Pojem nemocniční strava bývá synonymem nevábných pokrmů, které spořádáme jen z nedostatku jiné alternativy. Je to však jen snahou zdravotníků poskytnout pacientům co nejzdravější pokrmy vhodné pro jejich dietu? Nebo má řada nemocničních jídel ke zdravému a vyváženému jídelníčku opravdu daleko?...

Doplňky stravy - Pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti
Datum: 24.07.2015
MZe
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, je od 1. ledna 2015 povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení, včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku. Tato informační povinnost je v souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů....

Čínský česnek nemá žádnou sílu
Datum: 24.07.2015
Svět potravin
Historicky nejstarší český nález česneku z doby kamenné byl učiněn v Kyjově na Moravě. Tradice pěstování této plodiny se v oblasti udržuje dodnes. Pan Emerich Kratochvil s rodinou kromě pěstování a prodeje volně váženého česneku sklízí úspěchy i v netradiční disciplíně pletení česnekových copů....

Nahlašování vybraných potravin v místě určení
Datum: 24.07.2015
SZPI
Od 1. 8. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č.172/2015 Sb....

Na BIO se můžeme spolehnout
Datum: 23.07.2015
Bezpečnost potravin
Rozhovor s Janem Gallasem, ředitelem Odboru environmentálního a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství pro www.svetpotravin.cz....

VectorNet: Aktivity v roce 2015
Datum: 23.07.2015
Bezpečnost potravin
VectorNet je evropským projektem ke sdílení údajů o geografickém rozložení vektorů členovců přenášejících původce chorob zvířat a lidí....

Zprávy o trhu - OVOCE 2015
Datum: 23.07.2015
Agrární komora ČR
OBSAH: Komoditní zpravodajství Ceny zemědělských výrobců Obchodní ceny Spotřebitelské ceny Zahraniční obchod Informace ze zahraničních trhů Aktuality...

Obnovou lesů v Krušných horách se zabývá Vláda ČR
Datum: 23.07.2015
Agrární komora ČR
Jak zlepšit kvalitu půdy a obnovit krušnohorské lesy, zejména porosty smrku pichlavého, které napadá houba kloubnatka? O tom jednali na Mostecku v pondělí 20. července premiér Bohuslav Sobotka a ministr životního prostředí Richard Brabec se zástupci státního podniku Lesy ČR....

Podnik Lesy ČR varuje před zvýšeným rizikem vzniku požárů
Datum: 23.07.2015
Agrární komora ČR
Sucho a tropické počasí zvyšuje riziko vzniku požárů. I odhozený nedopalek cigarety může způsobit velké škody. Stačí slabý vítr. Podnik Lesy ČR tedy nabádá k opatrnosti při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě....

OSTRAVSKÝ FESTIVAL V ULICÍCH + COLOURS OF OSTRAVA
Datum: 23.07.2015
ČOI
Hudební festival Colours of Ostrava si získává stále více příznivců. Letošní ročník byl výjimečný v několika ohledech, a to co do horkého počasí, skvělé atmosféry a řady zajímavých hudebních vystoupení a vysokého počtu návštěvníků, kteří si užívali program. Mezi nimi nechyběli například ostravský primátor Tomáš Macura, rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák a také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Stejně jako v minulých letech nechyběli na festivalu inspektoři České obchodní inspekce, kteří monitorovali poctivost prodeje a dodržování povinností obchodníky a poskytovateli služeb...

MŽP posiluje aktivity ke zlepšení ovzduší v MSK
Datum: 23.07.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministr životního prostředí Brabec dnes předložil vládě informaci o současných[1] i plánovaných aktivitách MŽP, které realizuje s cílem zlepšit stav ovzduší v Moravskoslezském kraji....

Tisková zpráva SVS - Od 1. srpna se změní pravidla pro nahlašování zásilek potravin
Datum: 23.07.2015
SVS ČR
Od 1. srpna 2015 se zkrátí doba pro nahlašování příchodu zásilek potravin ze zahraničí do místa určení v České republice. Namísto nejméně 48 hodin předem budou příjemci muset hlásit Státní veterinární správě příchod zboží s předstihem 24 hodin. Na některé živočišné produkty, například na čerstvé produkty rybolovu či přírodní a kolagenová střeva, se povinnost nově již nebude vztahovat. Příjemci také nebudou muset do hlášení uvádět údaj o předpokládané prodejní ceně přijatých potravin....

Stanovení nebezpečného výrobku - Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE NO.Z007-1-1-BOWL
Datum: 22.07.2015
Bezpečnost potravin
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 7. 2015....

Stanovení nebezpečného výrobku - Melaminový hrnek s víčkem MELAMINE WARE NO.1013
Datum: 22.07.2015
Bezpečnost potravin
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 7. 2015. ...

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014
Datum: 22.07.2015
ÚKZÚZ
Výroční zpráva ČR z úředních kontrol za rok 2014 je zpracována v souladu s požadavky uvedenými v čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (dále jen „nařízení EP a R (ES) č. 882/2004“) a rozhodnutí Komise č. 2008/654/ES o pokynech, které mají být nápomocny členským státům při přípravě výročních zpráv o jednotných integrovaných víceletých vnitrostátních plánech kontrol stanovených v nařízení EP a R (ES) č. 882/2004 a přehledně navazuje na oblasti uvedené v Jednotném integrovaném víceletém vnitrostátním plánu kontrol ČR 2013-2015....

Aphid Bulletin č. 14/2015
Datum: 22.07.2015
ÚKZÚZ
Rok vydání: 2015 Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče Vydal: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor diagnostiky Diagnostická laboratoř Opava...

Slunečnice 2015
Datum: 22.07.2015
ÚKZÚZ
PO - Přehled odrůd slunečnice 2015 / Descriptive List of Plant Varieties 2015...

Základy ekologického zemědělství
Datum: 21.07.2015
Agrární komora ČR
Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady - Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání...

Hlášení v systému RASFF: 29. týden 2015
Datum: 21.07.2015
Bezpečnost potravin
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 29. týdnu 2015: 13. 7. – 19. 7. 2015 (v češtině)....

Finanční správa upozorňuje na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny
Datum: 21.07.2015
Agrární komora ČR
Finanční správa upozorňuje, že od 1. července 2015 je v účinnosti nařízení vlády, které rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) u daně z přidané hodnoty na všechny obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12. U cukrové řepy nadále platí, že účinnost nastává až dnem 1. září 2015....

Přehled dění v evropských institucích v následujícím týdnu
Datum: 21.07.2015
Hospodářská komora ČR
...

Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem
Datum: 21.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministr zemědělství Marian Jurečka společně s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem předloží zítra vládě materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Cílem je zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu....

Regionální výzkumná centra jsou pro budoucnost aplikovaného výzkumu nenahraditelná
Datum: 21.07.2015
Výzkum a vývoj v ČR
K diskuznímu setkání se dnes na Sekci pro vědu, výzkum a inovaci Úřadu vlády sešla dvanáctka předních českých regionálních výzkumných center, která byla v posledních letech vybudována se značným přispěním strukturálních fondů EU. Role hostitele se ujal náměstek místopředsedy vlády Arnošt Marks, který těmto výzkumným kapacitám přičítá pro budoucnost aplikovaného výzkumu v ČR velkou důležitost....

Vláda projednala plán naplňování strategie pro inteligentní specializaci ČR
Datum: 21.07.2015
Výzkum a vývoj v ČR
Vláda na včerejším zasedání projednala Implementační plán Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategii). Tento dokument shrnuje plánové zaměření výzev operačních programů souvisejících s vědou a výzkumem (konkrétně se jedná o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání spravovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a OP Praha-pól růstu). Dokument řeší také propojení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst ve vazbě na RIS3 strategii....

Dva nové metodické pokyny EFSA pro hodnocení rizik GM rostlin
Datum: 20.07.2015
Biotrin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil v červnu dva dokumenty, které upřesňují požadavky na informace potřebné pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných (dále GM) zemědělských plodin. Metodiky budou sloužit žadatelům o uvádění GM rostlin na trh v EU při zpracování žádostí, harmonizované údaje též usnadní posuzování ze strany EFSA a členských států....

Testovali jsme jablečné cidery
Datum: 20.07.2015
Svět potravin
Známá definice cideru zní: je méně opojný než víno, méně hořký než pivo, méně sladký než limonády, méně šumivý než sycené vody. Do nedávné doby byl u nás neznámý, ovšem v posledních měsících cider zažívá obrovský boom a značky se přehánějí v uvádění příchutí na trh. Otestovali jsme tucet moštů, které seženete v obchodech i na internetu. Vedly si lépe cidery průmyslové, nebo farmářské?...

Klobásy na gril jsou plné masa
Datum: 20.07.2015
Svět potravin
Zatímco špekáček patří ke stálicím české grilovací scény, klobásky jsou spíše občasným návštěvníkem a vítaným zpestřením zahradních party. Česnekové, paprikové nebo bylinkové, silné i tenké, bílé i červené – nabídka v na pultech supermarketů i řeznictví je skutečně bohatá. Podle čeho ale vybrat ty opravdu nejlepší?...

Potraviny v Německu: levnější a kvalitnější
Datum: 20.07.2015
Svět potravin
Často se o tom mluví a řada dílčích průzkumů to potvrzuje – německým spotřebitelům se nakupuje lépe. Nejen, že mají v obchodech větší výběr, ale totožné výrobky nakupují mnohdy výrazně levněji než čeští zákazníci. Výrobky putující na německý trh se navíc od těch českých liší často také složením a chutí....

Seminář "Membránové procesy v potravinářství"
Datum: 20.07.2015
Česká membránová platforma a Česká technologická platforma pro potraviny
23.10.2015, Stráž pod Ralskem...

Naše kravka Matylda zavítala s Farmářskými slavnostmi Ministerstva zemědělství na Novu
Datum: 17.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Pokud jste už navštívili Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi, které pořádá Ministerstvo zemědělství, určitě dobře znáte jejich maskota krávu Matyldu. Jelikož je to přežvýkavec velmi zvídavý, dnes si vyrazila přímo do vysílání TV Nova. ...

Ministr Jurečka: Chystáme bič na nepoctivé vinaře. Sudové víno bude povinně opatřené kontrolní páskou
Datum: 17.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zemědělství finišuje práci na novele zákona o vinohradnictví a vinařství, která zpřísní podmínky pro obchod se sudovým vínem. Zabrání tak prodeji pančovaného vína i daňovým únikům. S chystanou normou souhlasí vinařské organizace i provozovatelé vinoték. Novela by měla začít platit v příštím roce....

KONFERENCE PROSAFE PŘEDSTAVUJE STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY ZE SPOLEČNÉ AKCE 2013 (JA 2013 – JOINT ACTION 2013)
Datum: 17.07.2015
ČOI
Na workshopu, který se konal na začátku května ve Varšavě, PROSAFE představil výsledky dosažené účastníky společné akce JA2013. Dvoudenního setkání se zúčastnilo asi 35 představitelů dozorových orgánů nad trhem a dalších stakeholderů. Tento workshop ukázal, že odběr vzorků a testování úspěšně probíhá ve všech pěti produktových skupinách, jimiž se akce zabývá. Předběžné výsledky testů ukazují, že se orgánům dozoru nad trhem podařilo v průběhu jejich kontrol vyselektovat nejrizikovější výrobky na trhu....

Snížení rozpočtu ČOI by ohrozilo ochranu českých spotřebitelů
Datum: 17.07.2015
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje na hrozby plynoucí ze snížení rozpočtu České obchodní inspekce (ČOI) v části provozní a investičních výdajů....

Zpravodaj SZIF
Datum: 17.07.2015
SZIF
...

Česko po osmaosmdesáti letech ve vedení OIV - Mezinárodní organizace pro révu a víno
Datum: 16.07.2015
SZPI
Odborník Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D., byl jmenován do prestižní pozice prezidenta sub-komise pro metody analýzy Mezinárodní organizace pro révu a víno (mezinárodně známá pod zkratkou „OIV“). Stalo se tak na 13. valném shromáždění organizace sdružující významné vinařské státy z celého světa, které se konalo v německé Mohuči. Jde o událost odrážející rostoucí prestiž vinařství a vinohradnictví ČR a uznání odborných kvalit SZPI. Česko má svého zástupce ve vedení poprvé od roku 1927....

Česká republika má po 88 letech zástupce ve významné funkci Mezinárodní organizace pro révu a víno
Datum: 16.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
České republice se dostalo významného profesního uznání v oblasti vinohradnictví a vinařství. Po 88 letech členství ČR v Mezinárodní organizaci pro révu a víno (OIV) byl do její významné pozice jmenován český zástupce, a to Ondřej Mikeš ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)....

NZ o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Datum: 16.07.2015
Agrární komora ČR
Materiál k připomínkám...

SEMINÁŘ AEO
Datum: 16.07.2015
Celní správa ČR
Dne 5. 6. 2015 se v souladu se zájmem a požadavkem deklarantské veřejnosti ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou uskutečnil na její půdě seminář zaměřený na téma „„Nová celní legislativa – s certifikátem AEO vyšší zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce a partnerství s celními orgány". ...

Spotřebitel a normy 2/15
Datum: 16.07.2015
SČS
Další číslo e-žurnálu Spotřebitel a normy rozesláno Nabízíme vaší pozornosti další vydání e-zpravodaje, v němž se snažíme šířit informace o některých novinkách v oblasti technické normalizace a dalších standardizačních procesech ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb. Zejména se při tom zaměřujeme na aktivity a výstupy, které se týkají podpory zapojení spotřebitelů do těchto procesů, kde se svým zapojením spotřebitelé významněji na výsledku podíleli a ovlivnili ho, anebo kde výstupy mají pro některé skupiny spotřebitelů zvláštní význam....

Kuřecí řízky obsahovaly salmonelu
Datum: 15.07.2015
SVS ČR
Státní veterinární správa v souvislosti s kontrolou v místě určení upozorňuje veřejnost na nález bakterií salmonely. Zásilka 210 kilogramů kuřecích prsních řízků z Polska, které prodávala prodejna masa a uzenin v Bruntále, obsahovala bakterie Salmonelly enteritidis. Jejich přítomnost v mase potvrdily včerejší výsledky laboratorních testů Státního veterinárního ústavu Olomouc. Přestože, vzhledem k dřívějšímu datu spotřeby, již není maso na trhu, může se část šarže ještě nacházet v mrazničkách některých spotřebitelů. Informace byla rovněž zveřejněna v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)....

Registr oznámených potravin
Datum: 15.07.2015
Bezpečnost potravin
Registr oznámených potravin Ministerstva zdravotnictví je k dispozici od 1. července 2015...

Hlášení v systému RASFF: 28. týden 2015
Datum: 15.07.2015
Bezpečnost potravin
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 28. týdnu 2015: 6. 7. – 12. 7. 2015 (v češtině) ...

Čl. 36: výzva k řešení projektu "In vivo toxicity and genotoxicity of beauvericin and enniatins"
Datum: 15.07.2015
Bezpečnost potravin
Termín pro podání nabídek: 14. září 2015...

Veřejná konzultace ke stanovisku k DRV pro měď
Datum: 15.07.2015
Bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu svého vědeckého stanoviska k výživovým doporučením pro měď, kterými se stanovují výživová doporučení pro dospělé, kojence a děti, těhotné a kojící ženy. ...

Video "Mléko"
Datum: 15.07.2015
Bezpečnost potravin
Video "Mléko" je prvním videem z připravované série "Víš, co jíš?", která má spotřebitelům přiblížit výrobu základních potravin. ...

Zápisy z jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin
Datum: 14.07.2015
Agrární komora ČR
29. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 24. června 2015 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, dozorových orgánů, spotřebitelských a profesních organizací....

Poslanci schválili novelu zákona o odpadech. Má zavést i definici bezhotovostní platby za šrot
Datum: 14.07.2015
Agrární komora ČR
Do Senátu míří po dnešním souhlasu poslanců technická novela zákona o odpadech. Ta uvádí do souladu evropské právo s českým odpadovým zákonem. Novela zapracovává změnu směrnice o bateriích a akumulátorech, ale i některé nové evropské směrnice. Formou pozměňovacího návrhu do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy pro zpětný odběr pneumatik. Tzv. euronovela zpřesňuje i definici bezhotovostní platby za kovový odpad. Tou bude nově výhradně převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka. ...

FILMOVÝ FESTIVAL A KONTROLY ČOI
Datum: 14.07.2015
ČOI
Jubilejní 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech si kromě tisíců filmových fanoušků a skutečných celebrit nenechali ujít ani inspektoři Česká obchodní inspekce...

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o vývoji na trhu s komoditami
Datum: 14.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Aktuální situaci zejména na trhu s mlékem řešili na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu ministři zemědělství. Tuto diskusi inicioval ministr Marian Jurečka s podporou svého polského kolegy Marka Sawického. Dalším tématem bylo mimo jiné omezení či zákaz používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv či další vývoj v otázce programů ovoce a zeleniny a mléka do škol....

NZ o zákon o vinohradnictví a vinařství
Datum: 14.07.2015
Agrární komora ČR
Tento dokument lze připomínkovat do 03. 08. 2015...

Plocha lesních pozemků v České republice roste
Datum: 14.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste a zvyšují se i zásoby dřeva v lesích. Loni v nich bylo vytěženo celkem 15,476 milionu metrů krychlových surového dříví. Výše těžby dřeva nepřekročila celkový průměrný přírůst, což znamená, že je dlouhodobě udržitelná. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014, kterou schválila vláda. Dokument každoročně informuje o stavu lesního hospodářství i navazujících odvětví v daném období....

Zázračné pilulky na internetu
Datum: 14.07.2015
SZPI
...

Pozvánka - konference: The 8th Protein Summit 2015, 17. - 18. 9. 2015, Rotterdam, Holandsko
Datum: 14.07.2015
PK ČR
...

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce
Datum: 13.07.2015
Biotrin
1. července jsme se přehoupli do druhé poloviny roku. Z hlediska fungování Evropské unie (dále EU) je toto datum příznačné pro změnu předsednické země. Letošní druhou polovinu roku 2015 má pod taktovkou Lucembursko. Tato země předsedá EU v rámci půlročního rotačního systému již potřinácté....

MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2016
Datum: 13.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2016...

BulKo - Poznej svého farmáře
Datum: 13.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Předposledním místem, kam letos zavítá projekt Poznej svého farmáře, je hospodářství společnosti BulKo sídlící na adrese Dobřichov 142. V sobotu 5. září se tak můžete podívat, jak se pěstuje český česnek nebo masitá rajčata....

Kozí farma Vysoká - Poznej svého farmáře
Datum: 13.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Zástupcem Libereckého kraje v projektu Poznej svého farmáře je Kozí farma Vysoká, která sídlí ve stejnojmenné obci (Vysoká 6) u Chrastavy. Své brány všem návštěvníkům otevře 29. srpna....

Ekofarma MP - Poznej svého farmáře
Datum: 13.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ekofarma MP je rodinná farma hospodařící v podhůří Orlických hor. V malebné vesničce, na adrese Rampuše 5, se 22. srpna bude konat 10. zastávka projektu Poznej svého farmáře v letošním roce....

Seznam rizikových webových stránek a výrobků
Datum: 13.07.2015
SZPI
...

„Dětské“ potraviny
Datum: 12.07.2015
SZPI
...

100 osobností, které významně ovlivnily obor biotechnologií
Datum: 10.07.2015
Biotrin
V časopise Scientific American, který je významným zdrojem informací v oblasti vědy, technologií a politiky (a to již od roku 1845, kdy byl založen), byl vydán článek o předních osobnostech v oblasti biotechnologií. Článek je součástí každoroční publikace Worldview: A Global Biotechnology Perspective a zmiňuje 100 konkrétních (žijících) osobností, které se výrazným způsobem zapsaly v tomto oboru....

Nadchází půlrok pod taktovkou Lucemburska
Datum: 10.07.2015
Biotrin
1. července jsme se přehoupli do druhé poloviny roku. Z hlediska fungování Evropské unie (dále EU) je toto datum příznačné pro změnu předsednické země. Letošní druhou polovinu roku 2015 má pod taktovkou Lucembursko. Tato země předsedá EU v rámci půlročního rotačního systému již potřinácté....

Sýrárna u Veselé kozy - Poznej svého farmáře
Datum: 10.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Třetí červencovou zastávkou projektu Poznej svého farmáře bude Sýrárna U Veselé kozy. Najdete jí v Partyzánské ulici 581 v Horním Benešově a svá vrátka otevře 18. července....

Inspekce letos uzavřela přes sto třicet provozoven, aktuálně dalších osm
Datum: 09.07.2015
SZPI
...

All inclusive: radost, nebo starost?
Datum: 09.07.2015
Svět potravin
Na letní dovolené se v jídle moc neomezujeme a právě se stravou souvisí i nejvíce pojistných událostí. Pouhé jedno procento Čechů jede k moři zhubnout, každý třetí z nás si pochoutek užívá dosytnosti a většinou se vrací nejen se zážitky, ale s kilogramy navíc. Jak se nepříjemností na letní dovolené vyvarovat?...

Hlášení v systému RASFF: 27. týden 2015
Datum: 08.07.2015
Bezpečnost potravin
...

Ministr zemědělství Jurečka: Chystáme pro příští rok nové podpory chovatelům dojného skotu
Datum: 08.07.2015
Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva – Nové podpory z národních zdrojů určené pro chovatele dojného skotu připravuje na příští rok Ministerstvo zemědělství. Mléčný sektor čelí v posledních měsících nízkým výkupním cenám mléka, což nejvíce dopadá na chovatele dojnic. Proto Ministerstvo reaguje na aktuální situaci podporou mléčné výroby, exportu a další možnosti podpor projedná 13. července v Bruselu ministr Jurečka na setkání šéfů resortů zemědělství EU....

Malajsijská farma produkuje drůbež bez hormonů a antibiotik
Datum: 08.07.2015
Doktorka.cz
Stodoly, ve kterých zní klasická hudba a jejichž osvětlení se mění tak, aby odpovídalo situaci venku, a řady kuřat krmených stravou bohatou na probiotika, bez léků a chemikálií. V době, kdy potravinářští giganti čelí rostoucímu tlaku, aby nabídli zdravější produkty, drůbežářská skupina z jihovýchodní Asie Kee Song Group se rozhodla využít "dobré" bakterie v potravinách a vodě, aby tak mohla odpovědět na největší výzvu v tomto odvětví - jak masově vyprodukovat drůbež bez hormonů a léků za rozumnou cenu, píše agentura Reuters....

MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2016
Datum: 07.07.2015
Ministerstvo zemědělství
...

Nebezpečné výrobky: Hrníček – dětské motivy, 10 cm, obchodní značka: MR
Datum: 07.07.2015
Bezpečnost potravin
...

Ovocné želé vyladěné malými mlsouny
Datum: 07.07.2015
Svět potravin
V dnešní době, ve které je k dostání velké množství různých sladkostí, jsou děti vybíravé v tom, na čem si pochutnají. V hypermarketu Globus se proto rozhodli, že začnou vyrábět svěží ovocné želé přímo na míru dětským mlsným jazýčkům a navíc i dětmi vyzkoušené....

V současných vedrech pijte minimálně 2 až 3 litry tekutin denně
Datum: 07.07.2015
Bezpečnost potravin
...

Ministerstvo zemědělství podporuje malé a střední zemědělce
Datum: 07.07.2015
Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva – Ministr Marian Jurečka se už od svého nástupu zaměřil také na zlepšení postavení malých a středních zemědělců. Při nastavování budoucích podpor jednají zástupci Ministerstva se zástupci všech skupin zemědělců bez ohledu na velikost jejich hospodářství....

Vláda schválila výstavbu protipovodňových opatření v povodí Bečvy
Datum: 03.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zemědělství do konce roku 2022 investuje 1,3 miliardy korun na první etapu výstavby protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy. Rozhodla o tom vláda....

Inspekce představuje nové webové stránky
Datum: 03.07.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes spustila novou verzi webových stránek na adrese www.szpi.gov.cz. Nová podoba spotřebitelům, podnikatelům a dalším skupinám návštěvníků přináší přehledněji strukturované informace a funkční i vizuální propojení na portál Potraviny na pranýři. Tam SZPI od roku 2012 zveřejňuje informace o nebezpečných, falšovaných a nejakostních potravinách a od roku 2015 i informace o uzavřených provozovnách...

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR - České potraviny rozhodně nejsou díky řetězcům levnější
Datum: 03.07.2015
Potravinářská komora ČR
Tradiční tvrzení řetězců, že jen díky nim jsou ceny potravin v České republice velmi nízké, dostalo další ránu. Srovnávací test potravin nakoupených v Německu a v České republice, který organizovala Potravinářská komora ČR ve spolupráci s MF Dnes, ukázal, že v Německu jsou shodné výrobky mnohdy výrazně levnější a často také kvalitnější. Toto zjištění potvrdil i srovnávací test provedený Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze....

Hlášení v systému RASFF: 26. týden 2015
Datum: 03.07.2015
Bezpečnost potravin
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 26. týdnu 2015: 22. 6. – 28. 6. 2015 (v češtině). ...

SZPI zjišťuje falšované pokrmy ve stravovacích zařízeních
Datum: 03.07.2015
SZPI
Při kontrolách v podnicích společného stravování se Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zaměřuje kromě hygieny provozu a dalších oblastí i na falšování pokrmů, které provozovatelé nabízí spotřebitelům. To inspekci umožňuje rozšíření kompetencí platné od roku 2015. Příslušná legislativa garantuje návštěvníkům stravovacích zařízení stejnou míru ochrany před používáním zavádějících názvů pokrmů jako je tomu u prodeje potravin v maloobchodní síti....

Užívání tabáku a alkoholu v České republice
Datum: 03.07.2015
Státní zdravotní ústav
Studie za rok 2014 ke stažení zde...

20. konference Zdraví a životní prostředí
Datum: 03.07.2015
Státní zdravotní ústav
Název akce: 20. konference Zdraví a životní prostředí ...

Výstavba Ovocnářského výzkumného institutu (OVI)
Datum: 03.07.2015
Agrární komora ČR
VŠÚO Holovousy v novém areálu Dne 1. června 2015 se uskutečnila pro širokou odbornou veřejnost prohlídka nového areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. Vedoucí výzkumní pracovníci nejprve v krátkosti představili svá oddělení, seznámili posluchače s probíhajícími výzkumnými projekty a předaliovocnářům podněty k možné budoucí spolupráci. Následovala prohlídka pokusných výsadeb nových odrůd třešní, při které se mohli návštěvníci seznámit s vlastnostmi těchto nových kvalitních odrůd. Zájemci si dále mohli prohlédnout novou moderní třídičku ovoce a skladovací prostory.Akce pokračovala prohlídkou pokusných krytých výsadeb jabloní a hrušní a následně byly návštěvníci provedeni po celé budově institutu. Prohlídka byla zakončena degustací nových odrůd třešní, které byly v minulých letech v Holovousích vyšlechtěny. K degustaci bylo připraveno více jak 17 vzorků těch nejkvalitnějších odrůd (např. Halka, Korvik, Těchlovan, Vanda, Tamara). Institut má ostatně ve svých výsadbách největší množství odrůd třešní v České republice, které každoročně přivádí do Holovous zahraniční školkaře i ovocnáře. Velké množství kvalitních odrůd třešnía možnost otevřeně konzultovat odborné otázky s erudovanými pracovníky v Holovousích přispěly ke spokojenosti ovocnářů s touto akcí. Nezbývá než za organizaci této akce do Holovous poděkovat. ...

Publikace Zemědělství
Datum: 03.07.2015
Agrární komora ČR
Publikace Zemědělství 2014 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2013. Publikace byla zpracována Ministerstvem zemědělství v roce 2015...

Doporučení pro chovatele v nadcházejících vedrech
Datum: 03.07.2015
SVS ČR
První týden letošních letních prázdnin s sebou přinesl slunečné a horké počasí. Podle meteorologů mají být tropické i následující dny. Provozovatelům plováren, prodejcům zmrzlin, dětem i řadě dospělých přináší letní počasí určitě radost. Horké dny jsou však spojeny i s řadou zdravotních rizik jak pro člověka, tak pro zvířata. V následujících řádcích proto Státní veterinární správa připomíná obecné zásady, které by měli chovatelé hospodářských i zájmových zvířat zejména v těchto dnech dodržovat....

USA učinilo další krok ke snížení obsahu transmastných kyselin v potravinách
Datum: 03.07.2015
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Na základě důkladného přezkoumání vědeckých důkazů Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal rozhodnutí, kterým odebírá částečně ztuženým tuků status GRAS (generally recognized as safe). To znamená, že částečně ztužené tuky, které obsahují vyšší podíl transmasných kyselin, nelze považovat za bezpečné z hlediska použití v potravinách. Současně začíná běžet přechodné období, kdy výrobci potravin budou mít tři roky na to odstranit částečně ztužené tuky ze svých produktů, případně znovu požádat o zhodnocení bezpečnosti např. pro některé speciální účely....

HK ČR uspořádala v Praze Česko-čínské podnikatelské fórum
Datum: 02.07.2015
HK ČR
Na devadesát čínských a šedesát českých zástupců podnikatelského sektoru se zúčastnilo Česko-čínského obchodního fóra, které v Praze zorganizovala Hospodářská komora ČR ve spolupráci s China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). „Jako představitel organizace, která zastřešuje největší počet českých podnikatelských subjektů, mám přirozeně zájem na maximálním rozvoji obchodních a investičních příležitostí mezi našimi zeměmi,“ uvedl ve svém projevu prezident HK ČR Vladimír Dlouhý....

Začíná české předsednictví V4. Zaměří se mimo jiné na odpady, ochranu klimatu, energetiku či biodiverzitu
Datum: 02.07.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká republika se dneškem na rok ujímá předsednictví Visegrádské skupiny, tzv. V4 [1]. Předsednictví ČR přebírá od Slovenska a v rámci něj bude pokračovat v rozběhnutých projektech a tématech. Konkrétně v oblasti životního prostředí to bude řešení problematiky oběhového hospodářství, ochrany klimatu, otázek energetické unie, podpory biologické rozmanitosti a dalších....

První výsledky vyhlášky MŽP o bezhotovostním výkupu kovů: Krádeží je letos o 55 % méně
Datum: 02.07.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bezhotovostním výkupu kovů, která platí od 1. března, nese první ovoce. Meziroční srovnání dat Policie ČR ukázalo, že krádeží kovů za letošní březen až květen oproti stejnému období loňského roku ubylo o 55 %. Škody, které krádežemi kovových předmětů zloději způsobili, klesly o 29 %....

Obilniny a luskoviny 2015
Datum: 02.07.2015
ÚKZÚZ
Publikace...

Mykotoxiny v krmivech
Datum: 02.07.2015
ÚKZÚZ
Přítomnost mykotoxinů je jedním ze závažných rizik, ohrožujících nejen bezpečnost potravinového řetězce, ale zejména zdraví zvířat a jejich užitkovost. ÚKZÚZ věnuje soustavnou pozornost kontrole jejich výskytu v krmivech a zjištěné výsledky analýz odebraných vzorků jsou pravidelně zveřejňovány v měsíčních přehledech na webových stránkách ústavu v sekci Krmiva - Kontrola krmiv (http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/krmiva/kontrola-krmiv/vysledky-analyz-vzorku-krmiv)....

Pro chovatele prasat i dojnic chystá Ministerstvo maximální možnou podporu. Zvyšuje objem peněz v Nákazovém fondu na 1,1 miliardy korun
Datum: 02.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zemědělství letos připravuje nejvyšší možnou podporu pro chovatele prasat a dojnic. Například na ozdravení chovů prasat dostanou zemědělci zatím historicky nejvyšší částku, a to 720 milionů korun. Dalších 143 milionů je připraveno na zajištění dobrých životních podmínek prasat....

Státní veterinární správa se úspěšně představila na Národní výstavě hospodářských zvířat
Datum: 01.07.2015
SVS ČR
Státní veterinární správa (SVS) se poprvé úspěšně prezentovala na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky na Výstavišti v Brně. Na její stánek v pavilonu P přišlo od čtvrtka 25. června do neděle 28. června množství zájemců o veterinární problematiku. Zavítaly na něj postupně stovky lidí včetně ministra zemědělství Mariana Jurečky a prezidentů oborových komor. Podle pořadatelů se největší přehlídky hospodářských zvířat a živočišné produkce v ČR a dalších několika souvisejících, souběžně probíhajících výstav, zúčastnilo přes 50 000 lidí....

Rodiče udělili školnímu projektu Ovoce a zelenina do škol jedničku
Datum: 01.07.2015
Agrární komora ČR
Školní projekt Ovoce a zelenina do škol, který administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), ocenili také rodiče. Na základě hlasování v rámci ankety Cena Rodiny získal projekt 1. místo v kategorii Školní cena. Ocenění svědčí o tom, že má „Ovoce a zelenina do škol“ silnou podporu nejen ze strany pedagogů, ale i rodičů....

BIOFACH 2016
Datum: 01.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2016...

Před vzteklinou je třeba mít se stále na pozoru
Datum: 01.07.2015
SVS ČR
Se vzteklinou je třeba stále počítat a to i přesto, že v Česku byl její poslední případ zaznamenán před 13 lety. I vzhledem ke stále rostoucí oblibě cestování se zvířaty se určitým rizikem jeví především možnost zavlečení nákazy z jiných zemí. Sousední Slovensko v pondělí informovalo o případu výskytu vztekliny u lišky blízko polských hranic. Pohraničí s Polskem je dlouhodobě rizikovou oblastí, kde se opakovaně vyskytují případy vztekliny u volně žijících i domácích zvířat....

Mladá fronta DNES - Levnější a kvalitnější. Zn. v Německu
Datum: 01.07.2015
Jan Brož, Jitka Vlková, redaktoři MF DNES
Za nižší ceny a vyšší kvalitu potravin v Německu mohou nižší daně i fakt, že na rozdíl od Čechů si Němci nenechají vše líbit....

Odborný seminář Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU
Datum: 30.06.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Evropskou agenturoupro životní prostředí pořádá mezinárodní odborný seminář na téma:„Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU“,který se uskuteční v úterý 9. června 2015 od 9.15 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Více informací v pozvánce....

Měsíční výkaz o nákupu MLÉKA, o výrobě a užití vybraných MLÉKARENSKÝCH VÝROBKŮ rok 2015
Datum: 30.06.2015
Agrární komora ČR
Výsledky šetření mléka Mlék (MZe) 6-12. Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků....

EFSA hodnotí vícenásobný stres působící na včely
Datum: 30.06.2015
Bezpečnost potravin
EFSA se snaží vytvořit model pro hodnocení a predikci dopadu působení vícenásobných stresorů na včelstva. ...

Riga Food 2015
Datum: 30.06.2015
CzechTrade
Datum konání 02.09.2015 - 05.09.2015...

„Zabijácké pečivo?“
Datum: 30.06.2015
Fórum zdravé výživy
Měli bychom se chlebu a pečivu v rámci zásad zdravé životosprávy raději vyhýbat? Je pro organizmus lepek škodlivý a nejlepším řešením pro všechny je tudíž bezlepková dieta? Jak poznat opravdu celozrnné pečivo? ...

Seminář MZe poskytl pragmatické informace v oblasti GMO
Datum: 29.06.2015
Biotrin
Na konci května proběhl seminář pořádaný Ministerstvem zemědělství na téma Pěstování geneticky modifikovaných (dále GM) rostlin. Avízo Biotrinu k tomuto semináři viz článek ze dne 22.4.2015. Seminář proběhl nejen pod oficiální záštitou pana ministra Ing. Jurečky, ale také za jeho aktivní účasti, kdy setkání zahájil úvodní přednáškou....

Škodlivé látky v rybách?
Datum: 29.06.2015
Výživa dětí
Ryby a mořské plody jsou důležitou součástí zdravé stravy. Vyznačují se vysokým obsahem kvalitních bílkovin a dalších nezbytných živin a naopak nízkým obsahem nasycených tuků....

Stanovisko EFSA k rizikům pro zdraví rostlin způsobeným dovozem půdy
Datum: 29.06.2015
Bezpečnost potravin
Experti EFSA zkoumali ohrožení rostlin spojená s přenosem škodlivých organismů půdou a růstovými médii. ...

Konference MKOOpZ
Datum: 29.06.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Zveme Vás k účasti na semináři pořádaném v rámci MKOOpZ, věnovaném zavádění Rámcové směrnice o vodní politice a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry....

SPOLEČNÁ KONTROLA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZJISTILA ŘADU NEDOSTATKŮ
Datum: 26.06.2015
ČOI
Do společné kontrolní akce koordinované Inspektorátem České obchodní inspekce se sídlem v Hradci Králové se zapojila Krajská veterinární správa Celní úřad pro Pardubický kraj a oblastní inspektorát Českého metrologického institutu....

Dietní výživa 2015
Datum: 26.06.2015
Společnost pro výživu, o. s.
Datum: 22.9.2015 00:00 - 23.9.2015 00:00...

Na zámku Ohrada pořádají Národní myslivecké slavnosti 2015
Datum: 26.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Jedním z vrcholů sezony pro příznivce myslivosti jsou Národní myslivecké slavnosti. Na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou se tato tradiční slavnost uskuteční zítra od 9 hodin. Akci pořádá Národní zemědělské muzeum Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, Českomoravská myslivecká jednota a město Hluboká nad Vltavou....

Bizarní nálezy inspektorů v restauracích
Datum: 26.06.2015
Svět potravin
Špinavé podlahy, rezavá lednice, kolo v kuchyni, mrtvé myši, záchod ve skladu potravin nalezli inspektoři při kontrole provozoven. Kterým zařízením je nyní lepší se vyhnout?...

EFSA upřesňuje požadavky pro hodnocení rizik GM rostlin
Datum: 26.06.2015
Bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypracoval doporučení pro agronomické a fenotypové charakteristiky geneticky modifikovaných rostlin. ...

Povodí Vltavy představilo studii ČVUT o možném zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády před povodněmi
Datum: 25.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Expertní tým ČVUT dokončil na zadání státního podniku Povodí Vltavy studii „Prověření strategického řízení Vltavské kaskády.“ Výsledky studie ukázaly, do jaké míry je Vltavská kaskáda technicky schopná zvýšit ochranu území pod kaskádou před povodněmi a jaké dopady by toto zvýšení mělo na její ostatní funkce. Studie otevírá cestu k odborné i veřejné diskuzi na téma možných změn priorit Vltavské kaskády....

Ministr zemědělství Jurečka připomněl loňský růst živočišné výroby o 10 procent na 51,6 miliardy korun
Datum: 25.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje představuje ode dneška na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky a Národní výstavě Myslivosti v Brně na 200 českých a zahraničních vystavovatelů. Ministr zemědělství Marian Jurečka při zahájení zdůraznil, že živočišná výroba patří k jeho prioritám, protože napomáhá k udržení a rozvoji života ve venkovských oblastech a zajišťuje pracovní místa v regionech. ...

EFSA zveřejnil vědecké stanovisko k chlorečnanům v potravinách
Datum: 25.06.2015
Bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyhodnotil zdravotní rizika z chlorečnanů v potravinách. ...

Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání evropských fondů
Datum: 25.06.2015
MPO
Celkem 130 zaměstnanců agentury na podporu podnikání CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít od 1. 1. 2016 na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie....

Inspekce přikročila k uzavření dalších dvanácti provozoven
Datum: 24.06.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) musela z důvodu nepřijatelné hygienické praxe přistoupit k dočasnému uzavření následujících provozoven:...

Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám PRV
Datum: 24.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky z 23. června 2015...

PŘI SLEVÁCH JSOU SPOTŘEBITELÉ NEPOZORNÍ A PRODEJCI KLAMOU
Datum: 24.06.2015
ČOI
Slevy nejsou na českém trhu jen sezónní záležitostí, ale jsou nabízeny celoročně. Spotřebitelé jsou tedy téměř nepřetržitě lákáni na různé slevové a výprodejní akce, které nejsou leckdy tak výhodné, jak je prodávající prezentují....

Kurzy pro pracovníky ve školním stravování 2015 - organizační pokyny
Datum: 24.06.2015
Společnost pro výživu, o. s.
Pořadatel: Společnost pro výživu a výživaservis s. r. o....

Tisková zpráva PK ČR - PRŮZKUM – DO POTRAVINÁŘSKÉHO SEKTORU SE VRACÍ OPTIMISMUS
Datum: 23.06.2015
PK ČR
Třetina českých potravinářských firem (členů Potravinářské komory ČR) očekává v letošním roce zlepšení své ekonomické situace. Téměř poloviny společností (45 %) plánuje pro rok 2015 navýšení svého exportu, a to zejména na Slovensko, do Polska a Maďarska. Dopad sankcí spjatých s ukrajinsko-ruskou krizí výrazněji zaznamenalo 27 % členů Potravinářské komory ČR. To jsou hlavní závěry průzkumu agentury IPSOS realizovaného pro Potravinářskou komoru ČR a Komerční banku....

Začínají Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi
Datum: 23.06.2015
Bezpečnost potravin
Začínají Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi. Letos si můžou návštěvníci vyzkoušet třeba dojení krávy nebo jízdu na býkovi ...

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2015
Datum: 23.06.2015
Bezpečnost potravin
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 25. týdnu 2015: 15. 6. – 21. 6. 2015 (v češtině). ...

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2015
Datum: 23.06.2015
Společnost pro výživu, o. s.
Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno, Kamenice 753/5, 625 00 Brno ...

Pozvánka na školení Standard BRC Food přechod z vydání 6 na 7 (Conversion Course for Manufacturers – Issue 6 to 7)
Datum: 23.06.2015
Potravinářská komora ČR
Potravinářská komora ČR pořádá ve spolupráci s certifikační společností Bohemia Certification s.r.o. školení pro manažery kvality a bezpečnosti potravin, které je zaměřeno na bezproblémový přechod na novou verzi standardu BRC. Školitelem bude Ing. Jiří Vaníček, CSc....

SVS na Národní výstavě hospodářských zvířat a techniky v Brně
Datum: 22.06.2015
Bezpečnost potravin
SVS letos nebude chybět na Národní výstavě hospodářských zvířat a techniky v Brně ...

SVS navrhla uzavřít restauraci v Kutné Hoře
Datum: 22.06.2015
Úřední veterinární lékařky Státní veterinární správy (SVS) se při čtvrteční kontrole Restaurace Skalka v Kutné Hoře nestačily divit. Kromě zásadních nedostatků v dokladech a značení potravin zde odhalily také nevídaný nepořádek v kuchyni zahrnující mimo j
Úřední veterinární lékařky Státní veterinární správy (SVS) se při čtvrteční kontrole Restaurace Skalka v Kutné Hoře nestačily divit. Kromě zásadních nedostatků v dokladech a značení potravin zde odhalily také nevídaný nepořádek v kuchyni zahrnující mimo jiné myší trus či lidskému zdraví nebezpečný přípravek k hubení plevele. Za porušení zákona bude provozovateli ze strany SVS udělena pokuta. SVS navíc podá krajské hygienické stanici podnět na okamžité uzavření provozovny....

V RESTAURACÍCH A BARECH SE ŠIDILO V BRNĚ I ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Datum: 22.06.2015
Výsledky kontrol v barech svědčí o tom, že někteří podnikatelé svým jednáním nejen porušují zákony a poškozují spotřebitele, ale také ohrožují dobré jméno poctivých podnikatelů.
Při kontrolách 9 barů a restaurací s večerním provozem v centru dvou krajských měst zjistili inspektoři ČOI nedostatky v 6 z nich. ...

PROJEKT EXPORTU POTRAVIN A NÁPOJŮ NA ČÍNSKÝ TRH
Datum: 22.06.2015
ČSOK, obchodní komora
Česko-středoasijská smíšená obchodní komora (ČSOK) na základě úspěšného výsledku I. etapy projektu exportu potravinářského zboží a nápojů do Číny, který realizovala v roce 2014, připravila druhé kolo projektu. ...

Polní den ekologického zemědělství v Praze Uhříněvsi 30.6.2015
Datum: 19.06.2015
Agrární komora ČR
Zveme Vás na komentované přehlídky polních plodin pěstovaných v režimu ekologického zemědělství. ...

Vyhlášení Top Zemědělského svazu ČR na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně
Datum: 19.06.2015
Agrární komora ČR
Vyhlášení Top Zemědělského svazu ČR na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně...

Mezinárodní konference "60 let dlouhodobých pokusů v ČR", Praha
Datum: 19.06.2015
VURV Ruzyně
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci pořádanou Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni při příležitosti šedesátého výročí založení nejstarších polních výživářských pokusů v ČR. ...

"Včelí den", Olomouc
Datum: 19.06.2015
VURV Ruzyně
Zveme všechny zájemce na "Včelí den" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci...

Návrh předpisu EU o národních zákazech GM potravin a krmiv se nelíbí nikomu
Datum: 18.06.2015
Biotrin
O návrhu nařízení EU, které by umožnilo členským státům omezit nebo zakázat použití GM potravin a krmiv na jejich území, jsme již informovali (viz článek Biotrinu ze dne 30.4.2015). Od konce dubna, kdy jej Evropská komise (dále jen EK) zveřejnila, zaznívá kritika nejenom ze strany průmyslu, ale i od tradičních odpůrců GM plodin....

Vyhodnocení společné kontrolní akce Celní správy ČR
Datum: 18.06.2015
Celní správa ČR
Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství hodnotila pětidenní společnou akci VAT, zaměřenou na rizikové komodity jako je víno, minerální oleje, tabákové výrobky, drogy, maso a motorová vozidla. Téměř stovka hlídek celníků od 25. do 29. května monitorovala pohyb zboží na významných silničních komunikacích, mj. i v blízkosti bývalých hraničních přechodů se Slovenskem. Sledovali také platební morálku prověřovaných subjektů....

Sledování kvality zemědělských plodin - Zpráva ÚKZÚZ
Datum: 18.06.2015
Bezpečnost potravin
Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2013) ...

ČR trvá na zachování důvěryhodnosti systému ekologické produkce
Datum: 18.06.2015
Bezpečnost potravin
Ministr Jurečka v Lucemburku: Česká republika trvá na zachování důvěryhodnosti systému ekologické produkce Ministři zemědělství se sešli na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Jedním z hlavních bodů jednání byla ekologická produkce a označování ekologických výrobků. Nařízení o ekologické produkci projednávají pracovní orgány EU už více než rok. Ministři na zasedání dosáhli prvního kroku, tzv. obecného přístupu, po kterém bude následovat vyjednávání s Evropským parlamentem o výsledné podobě návrhu....

Zprávy o trhu - VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 2015
Datum: 18.06.2015
SZIF
Komoditní zpravodajství ...

Vědci mají dobrou zprávu pro alergiky na jablka
Datum: 17.06.2015
Houska M., Setinova* I., Kucera* P.: Food allergens and processing – A review of recent results. [Potravinářské alergeny a zpracováni – přehled nedávných výsledků.] 291–337, chapter 16 in book Yanniotis S. et al.
Alergií na jablka trpí stále vyšší počet lidí. Syrová jablečná dužnina totiž obsahuje alergizující protein označovaný jako Mal d1, který je téměř totožný s rovněž alergizujícím proteinem břízy známým jako Bet v1. Výsledkem je tzv. křížová reakce, kdy jedinci alergičtí na březový pyl prudce reagují i na Mal d1 obsažený v syrových jablkách. Symptomy se objevují do 5 až 15 minut po konzumaci čerstvého jablka a zahrnují zduření rtů, mravenčení, svědění jazyka, škrábání v krku, slzení, otoky v obličeji, kýchání a rýmu. Naštěstí se tento typ proteinu rozkládá teplem. Lze ho jednoduše zničit vařením, pečením nebo pasterizací. To ale znamená, že si alergici musí nechat zajít chuť na čerstvá jablka a šťávu z nich uvádí alergoložka MUDr. Ivana Šetinová. ...

Pozvánka na Národní výstavu hospodářských zvířat Brno
Datum: 17.06.2015
Agrární komora ČR
Agrární komora ČR bude mít společný stánek s Potravinářskou komorou ČR v pavilonu G1 návazně na expozici MZe, SZIF – KLASA a regionálních potravin agrárních komor Jihomoravského kraje. V tomto pavilonu je i Národní výstava myslivosti....

Hlášení v systému RASFF: 24. týden 2015
Datum: 17.06.2015
Bezpečnost potravin
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 24. týdnu 2015: 8. 6. – 14. 6. 2015 (v češtině). ...

Ministr Jurečka v Lucemburku: Česká republika trvá na zachování důvěryhodnosti systému ekologické produkce
Datum: 17.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministři zemědělství se sešli na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Jedním z hlavních bodů jednání byla ekologická produkce a označování ekologických výrobků. Nařízení o ekologické produkci projednávají pracovní orgány EU už více než rok. Ministři na zasedání dosáhli prvního kroku, tzv. obecného přístupu, po kterém bude následovat vyjednávání s Evropským parlamentem o výsledné podobě návrhu....

Chlazené kuřecí maso z Polska obsahovalo salmonelu
Datum: 16.06.2015
SVS ČR
Praha 15. června 2015 – Zásilka tří tun chlazeného kuřecího masa z Polska obsahovala bakterie Salmonelly enteritidis. Přítomnost patogenních mikroorganismů potvrdily v závěru minulého týdne laboratorní testy státního veterinárního ústavu. Státní veterinární správa zároveň vložila informaci do systému RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva). Přestože vzhledem k datu spotřeby (7. června 2015) již není maso v tržní síti, může se část inkriminované šarže ještě nacházet v mrazničkách některých spotřebitelů. Státní veterinární správa proto považuje za vhodné na tuto skutečnost veřejnost upozornit....

Zprávy o trhu S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY 2015
Datum: 16.06.2015
Agrární komora ČR
Situace na domácím trhu ...

Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity
Datum: 16.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., oddělení genobanky ve spolupráci s kurátory jednotlivých kolekcí a MZe, aktualizovali Rámcovou metodiku Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity, která je z roku 2009. Nová metodika na původní dokument navazuje a rozšiřuje ji o nové skutečnosti. Formálně je tento dokument rozdělen do tří dílů....

Riga Food 2015
Datum: 16.06.2015
CzechTrade
Ve dnech 2. – 5. září 2015 se v areálu rižského výstaviště BT1 na Kipsale uskuteční Mezinárodní potravinářský veletrh „RigaFood 2015“, největší prezentace svého druhu v pobaltském regionu. Jubilejní, v pořadí 20. ročník a jeho doprovodné akce se zaměří na témata spojená s výrobou, skladováním, balením, přípravou a konzumací potravinářských výrobků. Po dvouleté přestávce zahraniční kancelář CzechTrade v Pobaltí na něm znovu pořádá společnou prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností, a to jak přímo pro hotové výrobky, tak pro stroje a technologie. ...

Pozvánka – konference: Positioning and alignment of national and international research activities in the field of nutrition and health, 19. 6. 2015, Brusel
Datum: 15.06.2015
PK ČR
...

Tisková informace PK ČR - PŘES 50 000 PÁŤÁKŮ JIŽ VÍ, JAK SNADNÉ JE ŽÍT ZDRAVĚ
Datum: 15.06.2015
Potravinářská komora ČR
Internetový soutěžní vzdělávací kurz Hravě žij zdravě vstoupí po letních prázdninách do svého devátého ročníku. Za uplynulých osm let se do projektu registrovalo přes 50 000 žáků základních škol, především z pátých tříd. Tito si ve čtyřech soutěžních lekcích projektu osvojili základní pravidla kognitivně-behaviorální terapie, jejíž podporovatelkou je Iva Málková ze sdružení STOB....

Pozvánka – konference: International Food & Agribusiness Management Association World Conference 14 - 18. 6. 2015, Saint Paul, Minnesota, USA
Datum: 15.06.2015
PK ČR
...

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke kontrole NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje venkova
Datum: 15.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na zemědělském rezortu působilo předchozí vedení....

Připomenutí – konference NutrEvent začíná již 17. 6. 2015, Lille, Francie
Datum: 15.06.2015
PK ČR
...

Pražská muzejní noc v Národním zemědělském muzeu Praha
Datum: 12.06.2015
Bezpečnost potravin
Národní zemědělské muzeum Praha Vás zve na Pražskou muzejní noc (12. ročník) , která se letos koná v sobotu 13. června 2015, od 19 do 01 hod. ...

Stanovisko Agrární komory ČR k novele zákona o významné tržní síle
Datum: 12.06.2015
Agrární komora ČR
Agrární komora ČR (dále jen „AK ČR“) jednoznačně podporuje novelu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „ZVTS“). Předložený návrh, který je v současné době v podobě sněmovního tisku 444 v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, reaguje na zjištění, která v průběhu platnosti zákona učinil při jeho aplikaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Předkládaná novela odstraňuje výkladové obtíže spojené se základním konceptem významné tržní síly a měla by tak ÚOHS usnadnit jeho rozhodování. AK ČR podporuje tuto novelu, protože v jejím důsledku se zákon stane efektivnější, snáze aplikovatelný a přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice....

Zpráva EEA: Evropská ekologická politika je málo ambiciózní a je potřeba ji směřovat blíže k zelené ekonomice. ČR trápí zejména znečištěné ovzduší
Datum: 11.06.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Aktuální vývoj životního prostředí a budoucí environmentální politické trendy pro EU a ČR dnes zhodnotili ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hans Bruyninckx a ministr životního prostředí Richard Brabec. Na půdě Senátu Parlamentu ČR se konal mezinárodní odborný seminář na téma "Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU" pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Ministerstvem životního prostředí a EEA. Ta zde představila výsledky nejnovější Zprávy o životním prostředí, kterou každých 5 let prezentuje evropským politikům a veřejnosti....

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2015
Datum: 11.06.2015
Bezpečnost potravin
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 23. týdnu 2015: 1. 6. – 7. 6. 2015 (v češtině). ...

Akreditace vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce
Datum: 11.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV) plánuje Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV v červenci 2015 zahájit příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce....

Seminář na téma: Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Datum: 11.06.2015
Agrární komora ČR
Seminář na téma "Pěstování geneticky modifikovaných rostlin" se konal na Ministerstvu zemědělství dne 28. 5. 2015....

Tisková zpráva České obchodní inspekce k předváděcím akcím
Datum: 10.06.2015
SČS
Problematika předváděcích prodejních akcí patří také v letošním roce mezi priority kontrolní činnosti České obchodní inspekce....

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020
Datum: 10.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky....

Seminář: Mléko ve formě zvýší zisk enormně
Datum: 10.06.2015
Agrární komora ČR
VVS Verměřovice s.r.o. vás zve na seminář „Mléko ve formě zvýší zisk enormně“, který se koná ve čtvrtek 18.6.2015 v Mistrovicích „U Novotnů“. Přihlášku s programen najdete zde....

Otázka ovsa v bezlepkové dietě, legislativa
Datum: 10.06.2015
Svaz průmyslových mlýnů
Oves byl považován za zakázanou obilovinu pro pacienty s celiakií Prolaminová frakce pšenice gliadin - neobvyklé složení AK, je velmi bohatý na glutamin (přibližně 37 % veškerých aminokyselin) a prolin (17 – 23 % veškerých aminokyselin) a naopak je chudý na tryptofan, bazické, dikarboxylové aminokyseliny a aminokyseliny s rozvětvených řetězcem. Tato skutečnost platí také pro ječný hordein a žitný secalin. Toto atypické aminokyselinové složení má také vliv na vznik neobvyklé sekundární struktury gliadinu (hordeinu, sekalinu) – tzv. b - otočky. Obiloviny jako kukuřice, proso a rýže mají významně nižší obsah glutaminu a prolinu a mají vyšší obsah leucinu a alaninu. Prolaminová frakce ovsa avenin má středně vysoký obsah glutaminu a nízký obsah prolinu a také obsah prolaminové frakce ovsa je také proti pšenici značně nižší (10 %). Z aminokyselinového složení lze usoudit, že obsah glutaminu a prolinu je proto v ovsu nižší a z tohoto důvodu se také tzv. toxické sekvence aminokyselin z pohledu celiakie u ovsa vyskytují v podstatně nižším počtu, než je tomu u pšenice, žita a ječmene. Jako hlavní tzv. toxické sekvence jsou označovány sekvence glutamin-glutamin-prolin-fenylalanin-prolin, prolin-serin-prolin-glutamin a glutamin-glutamin-glutamin-prolin. ...

Země živitelka
Datum: 10.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
27.8.2015 – 1.9.2015 42. Ročník mezinárodního agrosalonu Ekostyl Mezinárodní výstava družstevnictví...

O výsledcích kontroly hospody ve Středočeském kraji
Datum: 10.06.2015
Bezpečnost potravin
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol. ...

O výsledcích kontroly hospody ve Středočeském kraji
Datum: 10.06.2015
Bezpečnost potravin
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol. ...

Pozvánka – konference - From bugs to business: Unlocking the Bioeconomy in Europe, (23.6.2015) a BIO-QED midterm stakeholder workshop (24.06.2015), Brusel, Belgie
Datum: 10.06.2015
PK ČR
...

GMO – negativní marketingová značka
Datum: 09.06.2015
Biotrin
Zajímavý průzkum mezi spotřebiteli provedl mezinárodní tým na belgické univerzitě v Ghentu – Universiteit Gent. Výzkumníci se zaměřili na otázku, do jaké míry jsou spotřebitelé ochotni nakupovat produkty označené jako „GMO“, „cisgenní“ a „s přínosem pro životní prostředí“, případně si připlatit za tyto nabízené alternativy. Zajímavé na tomto průzkumu je, že všechna tato označení se mohou prolínat, jde tedy pouze o různé marketingové značky, které de facto skrývají stejný obsah....

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2015
Datum: 09.06.2015
Bezpečnost potravin
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-kveten-2015.aspx#sthash.omcvHUFx.dpuf...

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravnich řetězcích v roce 2014
Datum: 09.06.2015
Bezpečnost potravin
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2014....

179. Žofínské fórum na téma: Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie.
Datum: 09.06.2015
Agrární komora ČR
Akce proběhla dne 26. května 2015 ve Velkém sále paláce Žofín....

Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“
Datum: 08.06.2015
Bezpečnost potravin
Celostátní odborná konference se uskuteční 14. října 2015 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze....

Inspekce nevpustila na trh 24 tun máku s nepovoleným obsahem morfinu
Datum: 08.06.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu v ČR šarži máku modrého o celkové hmotnosti 24 tun. Laboratorní analýza SZPI u předmětné šarže prokázala přítomnost morfinu v koncentraci 137 miligramů (mg)/kg. Morfin je v máku přirozeně přítomný, ale jeho bezpečná koncentrace pro potravinářský mák je stanovena na 43 mg/kg, vyšší koncentrace tak nelze považovat za bezpečné. Vzorek potraviny původem z Austrálie odebrala SZPI ve skladu provozovny společnosti FRUMENTA, s.r.o. ve Slatiňanech. Vzhledem k včasnému zásahu se závadná šarže nedostala ke spotřebitelům....

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Datum: 08.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
25.6.2015 – 28.6.2015 ...

Seminář k problematice novely energetického zákona – akce partnera CSV
Datum: 08.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Dovolujeme se Vás pozvat na akci pořádanou partnerem Celostátní sítě pro venkova, Zemědělským svazem České republiky. Jedná se seminář na téma "Novela energetického zákona a jeho dopady do zemědělské praxe, zvláště v souvislosti s výstavbou a provozováním bioplynových stanic a malých solárních elektráren....

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Datum: 08.06.2015
Svaz průmyslových mlýnů
Kde: PARKHOTEL PRŮHONICE, Uhříněveská 12, Průhonice, Praha – Západ, 252 43 Kdy: 9.6.2015 od 10:00...

Datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti
Datum: 06.06.2015
SZPI
...

Zmrzlina
Datum: 06.06.2015
SZPI
...

Podvody v oblasti potravin - Informace a rady spotřebitelům
Datum: 05.06.2015
SZPI
...

Jak se bránit proti nevyhovujícím výrobkům v obchodní síti?
Datum: 05.06.2015
SZPI
...

Stanovisko SVS k rostoucímu výskytu infekční anemie koní v okolních státech
Datum: 04.06.2015
SVS ČR
V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně potvrzeno pět nových ohnisek infekční anemie neboli chudokrevnosti koní. Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci zpřísňuje od dnešního dne Státní veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní....

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020. Čeští rybáři z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun
Datum: 04.06.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb....

Setkání evropských pracovníků z oblasti kontroly vína na Jižní Moravě
Datum: 03.06.2015
Bezpečnost potravin
Ve dnech 14. - 17. 5. 2015 se ve Znojmě a ve Valticích uskutečnilo setkání evropských pracovníků z oblasti kontroly vína, sdružených ve frankofonní asociaci AMPEVA (Association pour le Maintien de la Protection des Vins et Eaux-de-Vie à Appellation d'Origine). ...

MŽP na EXPO 2015 v Miláně uspořádá seminář o adaptaci na změny klimatu
Datum: 03.06.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí pořádá v rámci českého předsednictví Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat [1] seminář na téma adaptace na klimatickou změnu v horských regionech. Seminář se uskuteční 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí v českém pavilonu na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně....

10 LET ČINNOSTI ESC
Datum: 02.06.2015
ČOI
Zveme Vás na tiskovou konferenci k 10. výročí činnosti sítě ESC ve prospěch spotřebitelů...

Česká republika získala status země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
Datum: 01.06.2015
Bezpečnost potravin
Praha 28. května 2015 – Česká republika získala dnes od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) status země se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli nemoci šílených krav. Tento status nejnižšího možného rizika, který má v současnosti jen 41 ze 180 členů OIE, může mimo jiné pomoci českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-ziskala-status-zeme-se-zanedbatelnym-rizikem-vyskytu-bse.aspx#sthash.Z6ib5ulf.dpuf...

SZPI uzavřela provozovny z důvodu nevyhovující hygieny
Datum: 01.06.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela provozovny z důvodu nevyhovující hygieny - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-provozovny-z-duvodu-nevyhovujici-hygieny.aspx#sthash.bbpaU5xC.dpuf...

Zákon o potravinách v gesci MZe a aktuality v oblasti bezpečnosti potravin
Datum: 01.06.2015
PK ČR
Pořadatel: Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu Praha...

Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.
Datum: 01.06.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR
Den otevřených dveří VÚV se koná k Světovému dni životního prostředí a pod záštitou ministra životního prostředí. Více informací naleznete v pozvánce a na www.vuv.cz....

Newsletter květen 2015 - the EU Common Agricultural Policy (CAP)
Datum: 01.06.2015
PK ČR
...

Začíná druhý ročník projektu „Poznej svého farmáře". Letos na třinácti statcích
Datum: 29.05.2015
MZe
Tisková zpráva – Příležitost poznat farmáře ve svém okolí budou mít i letos lidé, kteří navštíví zemědělská hospodářství zapojená do projektu Ministerstva zemědělství „Poznej svého farmáře“. Loni se ho zúčastnilo pět farem. Akce byla úspěšná, proto letos Ministerstvo rozšířilo jejich počet na třináct. První hospodářství, Zámecké sady v Chrámcích v Ústeckém kraji, mohou lidé navštívit již tuto sobotu 30. května....

Loňské kontroly farmářských trhů v Praze odhalily více než 90 nedostatků
Datum: 29.05.2015
SVS ČR
V ČR se po zimní přestávce naplno rozběhla nová sezóna oblíbených farmářských trhů. Stále více lidí na ně přivádí snaha zakoupit si čerstvé potraviny přímo z farem či od malovýrobců. Pravidelné kontroly Státní veterinární správy přispívají nejen k naplnění tohoto cíle, ale pomáhají také chránit spotřebitele. Nejvíce farmářských trhů a pochopitelně i největší zastoupení koupěchtivých zákazníků je v hlavním městě. Úřední veterinární lékaři Městské veterinární správy v Praze v loňském roce provedli celkem 61 kontrol farmářských trhů. Zjistili při nich 94 nedostatků a na pokutách vybrali více než 200 000,- Kč. V některých závažných případech bylo dokonce nařízeno okamžité ukončení prodeje....

Nákazová situace v České republice je dobrá
Datum: 28.05.2015
AK ČR
Praha 28. května 2015 – Nákazová situace u zvířat v České republice je dobrá. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2014, kterou Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svých internetových stránkách. Zpráva přináší informace o nákazové situaci v ČR a činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat v předchozích letech....

Vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku na logo „Česká potravina“
Datum: 28.05.2015
MZe
Předmět plnění je vytvoření originálního grafického Loga „česká potravina“ pro Ministerstvo zemědělství....

Spoluúčast vědců na tvorbě legislativy v oblasti biotechnologií? Vyjádřete svůj názor!
Datum: 26.05.2015
Biotrin
Na holandské univerzitě v Delftu – Delft Univerzity of Technology – právě probíhá průzkum, který se zaměřuje na otázku motivace vědců ke spoluúčasti na tvorbě legislativy v oblasti biotechnologií....

Loňské kontroly farmářských trhů v Praze odhalily více než 90 nedostatků
Datum: 26.05.2015
SVS ČR
V ČR se po zimní přestávce naplno rozběhla nová sezóna oblíbených farmářských trhů. Stále více lidí na ně přivádí snaha zakoupit si čerstvé potraviny přímo z farem či od malovýrobců. Pravidelné kontroly Státní veterinární správy přispívají nejen k naplnění tohoto cíle, ale pomáhají také chránit spotřebitele. Nejvíce farmářských trhů a pochopitelně i největší zastoupení koupěchtivých zákazníků je v hlavním městě. Úřední veterinární lékaři Městské veterinární správy v Praze v loňském roce provedli celkem 61 kontrol farmářských trhů. Zjistili při nich 94 nedostatků a na pokutách vybrali více než 200 000,- Kč. V některých závažných případech bylo dokonce nařízeno okamžité ukončení prodeje....

Mořské řasy jako významný zdroj živin
Datum: 25.05.2015
Výživa dětí
Mořské řasy jsou již po staletí běžnou součástí tradičních pokrmů pobřežních národů. Hojně jsou konzumovány ve východní Asii, zejména v Japonsku, Číně, Koreji a Vietnamu. Uvádí se, že v těchto státech jsou každodenní součástí stravy a denní spotřeba na obyvatele se pohybuje kolem 8 g v sušeném stavu. I když se v našich podmínkách jedná spíše o potraviny exotické a nepříliš rozšířené, význam a spotřeba mořských řas se zvyšuje. Jejich zařazení do běžné stravy může kromě zpestření jídelníčku přinést i významné obohacení o nutričně významné složky. V rámci Evropské unie (EU) se řasy řadí k „ potravinám nového typu“, jimiž se rozumí takové potraviny nebo složky, které se doposud ve významné míře v ČR a v ostatních zemích EU nepoužívaly pro lidskou spotřebu....

Česká chuťovka – značka, která si na nic nehraje
Datum: 22.05.2015
Bezpečnost potravin
...

Fruktóza a její vliv na lidské zdraví
Datum: 20.05.2015
Výživa dětí
...

Ministr Jurečka: Obchodní řetězce nesmí zneužívat svého postavení na trhu a znevýhodňovat zemědělce a potravináře
Datum: 19.05.2015
MZe
Ministr zemědělství Marian Jurečka se v Bratislavě sešel na dvoudenním zasedání se svými resortními kolegy zemí Visegrádské skupiny. S ministry zemědělství Slovenska, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska jednal o způsobech, jak zlepšit postavení zemědělců v rámci dodavatelsko-potravinářského řetězce, zjednodušení Společné zemědělské politiky a o lesnictví....

Projekt Food4Me - individuálně uzpůsobená výživa
Datum: 18.05.2015
Bezpečnost potravin
...

Inspekce nařídila stáhnout vitamínový nápoj bez vitamínů ze sítě dm drogerie
Datum: 15.05.2015
SZPI
...

Pozvánka – konference: European Algae Biomass 2015 - Uveřejnění Agendy
Datum: 13.05.2015
PK ČR
...

Pozvánka - konference: 7th Stevia Convention, 11. - 12. 6. 2015, Berlín
Datum: 13.05.2015
PK ČR
...

Pozvánka - konference : 5th Carbon Dioxide Utilisation Summit: Focus Session - CO2, 21. - 22. 10. 2015, Drážďany
Datum: 12.05.2015
PK ČR
...

Pozvánka – konference: 3rd International Conference "Agriculture and Food, 1. - 5. 6. 2015, Elenite, Bulharsko
Datum: 11.05.2015
PK ČR
...

Kontroly restaurací v Praze
Datum: 07.05.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Od ledna letošního roku kontrolují inspektoři Státní veterinární správy provozovny stravovacích služeb. Například v Praze během měsíce dubna provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze celkem 51 kontrol, přičemž na úseku, který spadá do působnosti veterinárního dozoru, byly zjištěny závažné nedostatky v 17 stravovacích zařízeních....

Odborníci navrhli MZ ČR nový „Akční plán bezpečnosti potravin pro ČR“.
Datum: 05.05.2015
Bezpečnost potravin
...

Ministerstvo vyplatí do roku 2020 českým zemědělcům více než 53 miliard korun na hospodaření šetrné k přírodě a dobré podmínky chovu zvířat
Datum: 04.05.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Ministr zemědělství Jurečka informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů v České republice
Datum: 04.05.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Ministr zemědělství Jurečka: Díky rostoucímu zájmu o biopotraviny se zvýšil celkový obrat trhu s nimi na 2,7 mld. korun
Datum: 04.05.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Kašičky vyměňte za „finger food“
Datum: 04.05.2015
Výživa dětí
...

Přírodní pařený sýr obsahoval bakterie listérie
Datum: 30.04.2015
Bezpečnost potravin
Státní veterinární správa získala v rámci bilaterální výměny informací se Slovenskou republikou oznámení o dovozu nevyhovujícího mléčného výrobku od slovenského výrobce. Výrobek nevyhověl kvůli přítomnosti bakterie Listeria monocytogenes platnému nařízení Evropské komise a je tedy zdravotně závadný. ...

Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Datum: 27.04.2015
SZPI
...

Prezentace SZPI v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR: Falšování potravin - aktuální problém?
Datum: 24.04.2015
SZPI
„Falšování potravin – aktuální problém?“ bylo téma dnešní odborné prezentace spojené s tiskovou konferencí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pořádala ji Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci se Zemědělským výborem PSP ČR a Ministerstvem zemědělství....

SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
Datum: 21.04.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro hl. město Prahu nevpustila na trh kontejner se zásilkou potenciálně nebezpečného nálevu s bambusovými výhonky...

2. ročník soutěže "Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek"
Datum: 20.04.2015
Potravinářská komora ČR
Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují druhý ročník soutěže „Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků....

Kuřecí stehenní řízky obsahovaly salmonelu
Datum: 17.04.2015
SVS ČR
Laboratorní vyšetření dne 16. dubna prokázalo přítomnost Salmonelly enteritidis v balených, hluboce mražených stehenních řízcích bez kosti a kůže od polského výrobce. Ještě tentýž den byl telefonicky informován provozovatel místa příchodu zásilky a bylo zahájeno stahování výrobku z tržní sítě....

Publikace - Sdružení českých spotřebitelů
Datum: 17.04.2015
SČS
Sdružení Českých spotřebitelů vydalo řadu publikací, z nichž většina má přímou vazbu na technickou normalizaci, zvyšování informovanosti o ní, podporu využívání norem aj. nástrojů standardizace atp. Plné texty jsou k dispozici Zde....

Vejce – jíst či nejíst?
Datum: 15.04.2015
Agronavigátor, Bezpečnost potravin
Informace Fóra zdravé výživy z tiskové konference "Vejce - jíst či nejíst?"...

Bezpečnost potravin tématem letošního Světového dne zdraví
Datum: 14.04.2015
Biotrin, Potraviny pro život
...

Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Datum: 13.04.2015
MZe
...

Ministr zemědělství Jurečka: Od 1. 4. mají zákazníci konkrétnější informace o původu masa, které nakupují
Datum: 10.04.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

SZPI rozšiřuje službu spotřebitelům - uzavřené provozovny jsou nově na webu Potraviny na pranýři
Datum: 07.04.2015
MZe
...

Dm-drogerie markt s.r.o. stahuje z oběhu potravinu Alnatura křupky z prosa 75 g
Datum: 03.04.2015
SZPI
...

Ministr Jurečka: Zákon o významné tržní síle napomůže k rovnoprávnějšímu postavení zemědělců a potravinářů vůči obchodním řetězcům
Datum: 01.04.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Ministr zemědělství Marian Jurečka se s vinaři shodl na novele zákona, která ochrání český trh před pančovaným vínem
Datum: 01.04.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Opětovný nález zakázané látky v pangasovi
Datum: 01.04.2015
Svět potravin, SVS ČR
Státní veterinární správa dne 13. března informovala o nevyhovující mražené rybě (pangasovi) z Vietnamu. Výrobek, který byl distribuován do České republiky, obsahoval zakázanou látku nitrofurazon, což bylo v rozporu s požadavky na bezpečnost potravin. Vzorky odebrané z druhé šarže zásilky však byly rovněž pozitivní na stejnou látku....

Od zítřka mají zákazníci konkrétnější informace o původu masa
Datum: 31.03.2015
Bezpečnost potravin
Ministr zemědělství Jurečka: Od zítřka mají zákazníci konkrétnější informace o původu masa, které nakupují...

Světový den zdraví 2015
Datum: 27.03.2015
Bezpečnost potravin
Pozvánka na akci, kterou v rámci Světového dne zdraví pořádá IFMSA a SZÚ dne 28. 3. 2015 ...

Vyznávání živé stravy není bez rizik
Datum: 27.03.2015
Svět potravin
Vitariánství a frutariánství patří k nejvyhraněnějším formám veganství. Omezení se netýkají jen stravy, ale celého životního stylu, a jsou doprovázena meditací a návratem k harmonii....

SZPI uzavřela sedm provozoven
Datum: 25.03.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při aktuálních kontrolách uzavřela z důvodu nepřijatelné hygienické praxe následující provozovny:...

Vejce budou dostupnější
Datum: 24.03.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Praha 24. března 2015 S příchodem Velikonoc a sezóny trhů stojí vejce vždy v popředí zájmu. Od března letošního roku je o něco snazší získat vejce z domácích chovů přímo od chovatele. Státní veterinární správa v této souvislosti rovněž připomíná podmínky prodeje, jejichž cílem je v maximální možné míře zajistit zachování zdravotní nezávadnosti vajec....

Příležitost pro mladé vědce
Datum: 24.03.2015
Společnost pro výživu
Příležitost pro mladé vědce zúčastnit se zdarma 2. Vědecké konference EFSA v Miláně....

Hygienické podmínky nás zajímají
Datum: 20.03.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Praha 20. března 2015 Státní veterinární správa odhalila během kontroly neregistrovanou provozovnu stravovacích služeb. Nejen že „Hospoda na Škvrňově“ v Kutné Hoře není na seznamu registrovaných subjektů některého z dozorových orgánů, ale kontrola kromě jiného odhalila i naprosto nevyhovující hygienické podmínky. Tímto způsobem rozhodně podnikat nelze....

Pozvánka - konference: European Algae Biomass Summit, 22. - 23. 4. 2015, Amsterdam
Datum: 17.03.2015
PK ČR
...

Pangas se zakázanými látkami
Datum: 16.03.2015
Víš co jíš
Státní veterinární správa získala systémem rychlého varování (RASFF) informaci o mražené rybě – pangasovi – z Vietnamu. Výrobek, který byl distribuován do České republiky, obsahuje zakázanou látku nitrofurazon (metabolit nitrofuranu), což je v rozporu s požadavky na bezpečnost potravin podle nařízení (ES) 178/2002. Informaci zaslalo Německo, které provedlo odběr a vyšetření vzorků při vstupu zásilky do Evropské unie....

Pozvánka workshop - Why Nutrition and Health Claim Applications Fail - Common Shortcomings versus Best Practice- Interactive Workshop , 22. 6. 2015, Budapešť
Datum: 16.03.2015
PK ČR
...

Pozvánka – konference - The 7th Foodnews Tomato Forum, 11. - 12. 6. 2015, Řím
Datum: 16.03.2015
PK ČR
...

Myší trus kam oko dohlédne
Datum: 13.03.2015
SVS ČR
Dnes dopoledne provedli veterinární inspektoři kontrolu restaurace Pyšelka, v Čerčanech – Vysoké Lhotě a zjistili nejen porušení předpisů týkajících se skladování masa, ale i hrubé porušení hygienických podmínek. Vzhledem k možnému riziku ohrožení zdraví lidí byl okamžitě podán podnět kompetentnímu orgánu k uzavření provozovny....

Inspekce aktuálně uzavřela šest provozoven společného stravování, minipivovar a prodejnu
Datum: 13.03.2015
SZPI
Při kontrolách v období 6. – 11. 3. 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela z důvodu závažného porušení hygienických předpisů následující provozovny:...

Zakázané látky v potravinách jsou nepřípustné
Datum: 13.03.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Praha 13. března 2015 Státní veterinární správa získala systémem rychlého varování (RASFF) informaci o mražené rybě – pangasovi – z Vietnamu. Výrobek, který byl distribuován do České republiky, obsahuje zakázanou látku nitrofurazon (metabolit nitrofuranu), což je v rozporu s požadavky na bezpečnost potravin podle nařízení (ES) 178/2002. Informaci zaslalo Německo, které provedlo odběr a vyšetření vzorků při vstupu zásilky do Evropské unie....

Pozor na filety z pangase z Vietnamu
Datum: 13.03.2015
Svět potravin, SVS ČR
Pangase, který obsahuje zakázanou látku nitrofurazon, můžete vrátit v místě prodeje....

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela další provozovny
Datum: 12.03.2015
SZPI
...

SZPI nevpustila zásilku „kvetoucího čaje“ s pesticidem na trh v ČR
Datum: 12.03.2015
SZPI
Při kontrole zásilky několika druhů tzv. „kvetoucích čajů“ z Číny o celkové velikosti 219 kg Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila u jednoho druhu nadlimitní kontaminaci pesticidem....

Světový den ledvin 2015 – polovina dětí v ČR ve věku 4-6 roků má ledviny ohrožené také kadmiem
Datum: 12.03.2015
Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav, ve spolupráci s dalšími institucemi v ČR při analýze dat týkajících se obvyklého přívodu kadmia z potravin zjistil, že u více než 50 % dětí ve věku 4-6 roků je týdenní zátěž kadmiem vyšší, než je doporučená tolerovatelná dávka definovaná v roce 2011 Evropským úřadem pro potraviny (EFSA: 2,5 mikrogramu na kg tělesné hmotnosti a týden). Výsledky budou publikovány ve vědeckém tisku, ale předběžné hodnocení je pro odborníky i veřejnost rutinně dostupné na webu SZÚ ( http://czvp.szu.cz/monitor/tds13c/tds13c.htm )....

SZPI varuje prodejce před nepoctivým výrobcem medu
Datum: 12.03.2015
SZPI
...

Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně „Klasa“ a „Regionální potravina“
Datum: 09.03.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Ministerstvo zemědělství zahajuje další fázi boje proti černému trhu s vínem. Vyzývá organizátory, aby zabránili vstupu falešných vín na prestižní akce
Datum: 05.03.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Kontroly farmářských trhů
Datum: 05.03.2015
SVS ČR
Oblast prodeje na trzích je z hlediska celkového objemu produkce a prodeje spíše okrajovou záležitostí, přesto však kvůli svým specifikům patří tzv. „farmářské trhy“ k místům, kde probíhá pravidelný veterinární dozor. Státní veterinární správa se v rámci svých kompetencí i letos zaměří na kontrolu legislativou stanovených požadavků. Pro srovnání rovněž uvádí počty kontrol a nejčastější nedostatky za předchozí dva roky....

Podvody v oblasti potravin - Informace a rady spotřebitelům
Datum: 03.03.2015
SZPI
...

Inspekce přikročila k uzavření 3 provozoven společného stravování, vývařovny a 2 potravinářských provozů
Datum: 03.03.2015
SZPI
Při kontrolách ve dnech 24. - 26. 2. 2015 uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opatření - zákaz užívání prostor - z důvodu porušení podmínek řádné hygienické praxe v šesti provozovnách:...

Poctiví vinaři se novely zákona o vinohradnictví a vinařství nemusí obávat
Datum: 02.03.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Aktuálně uzavřené provozovny společného stravování
Datum: 24.02.2015
SZPI
Při aktuálních kontrolách Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz užívání prostor z důvodu neakceptovatelné hygienické praxe v provozovnách společného stravování v Praze, Karlových Varech a Brodku u Přerova. Jde o následující provozovny:...

Pozvánka na diiskusní fórum o mléčných produktech v Salzburku, Rakousko, dne 5. 3. 2015
Datum: 23.02.2015
Czech Trade
Regal si Vás dovoluje pozvat na Diskusní fórum o mléčných produktech. Tato akce se uskuteční 5. března 2015 v prostorách Hotelu Sacher v Salzburku ve 14 hodin....

SZPI uzavřela další 4 provozovny z důvodu nepřijatelné hygieny
Datum: 23.02.2015
SZPI
...

SZPI uzavřela 3 provozy společného stravování a 2 prodejny potravin
Datum: 20.02.2015
SZPI
Pivnice na Dvorci (kontrolovaná osoba Gabriela Slatavová) na Svitavské ul. č. 472, Jevíčko. V provozovně nabízející hotová jídla a nápoje inspektoři SZPI v kuchyní zjistili výskyt myšího trusu. Zároveň provozovatel nezajistil pravidelné odklízení potravinářského odpadu, u kuchyně se nacházela nádoba se zbytky pokrmů za několik dní. Stav provozovny celkové neodpovídal základním hygienickým požadavkům – stěny i zařízení pokrývala vrstva mastných nečistot a prachu, některá zařízení pokrývala plíseň, na nezaizolovaných rozvodech vody se srážel kondenzát, který odkapával do znečištěných mokrých hadrů na podlaze – proto SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor....

Výsledek kontrol v restauracích
Datum: 19.02.2015
SVS ČR
Nevyhovující stav některých provozoven stravovacích služeb nutí dozorové orgány k tomu, aby jejich činnost pozastavily, příp. provozovnu zcela uzavřely. Státní veterinární správa v rámci svých kompetencí zjistila zásadní nedostatky v restauraci Asia Bistro, Klatovská třída 354/32, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí....

Podnikat bez registrace? Nelze!
Datum: 16.02.2015
SVS ČR
Inspektoři Státní veterinární správy se během své kontrolní činnosti setkávají s různými prohřešky. To, že maso musí (před uvedením do oběhu) projít veterinárním vyšetřením asi nikoho nepřekvapí. Veterinární dozor však kromě kontroly zdravotní nezávadnosti dohlíží i na to, zda osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost, spojenou s úpravou masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo prodejem zvěřiny požádala krajskou veterinární správu o registraci, případně schválení. Porušení této povinnosti může mít vážné důsledky....

Výsledky kontrol v provozovnách stravovacích služeb
Datum: 16.02.2015
Víš co jíš
Od začátku ledna, kdy se inspektoři Státní veterinární správy poprvé vydali v rámci nových kompetencí na kontroly restaurací, již bylo zjištěno mnoho závažných nedostatků. Nelze tedy pochybovat o tom, že veterinární kontroly (nejen) zvěřiny v provozovnách stravovacích služeb mají svůj význam. Počty a druhy závad se sice liší kraj od kraje, veterinární dozor ale probíhá na všech místech stejně...

Ministr zemědělství Jurečka: Vývoz českých zemědělských produktů a potravin v loňském roce opět vzrostl
Datum: 13.02.2015
Radek Melichar, vedoucí tiskového oddělení MZe
...

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z oběhu konzervy sardinek
Datum: 13.02.2015
SVS ČR
Tisková zpráva – Státní veterinární správa nařídila na základě hlášení ze systému RASFF stáhnout z oběhu konzervy sardinek společnosti Hamé s.r.o. Laboratorní testy totiž prokázaly výskyt nadlimitního množství kadmia. Ze zjištěného množství nehrozí akutní otrava, výrobek však nesplňuje požadavky na zdravotní nezávadnost potravin uváděných do oběhu....

Zveřejnění žádosti o zápis zaručené tradiční speciality „Pražská šunka“
Datum: 06.02.2015
MZe
...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský začal používat citlivější přístroje na zjištění nelegálního používání pesticidů na polích
Datum: 05.02.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

SZPI uzavřela prodejnu potravin KAPA v Kolíně
Datum: 03.02.2015
SZPI
Při dnešní kontrole Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila rozsáhlý výskyt stop přítomnosti škůdců v prodejně potravin společnosti KAPA s.r.o. v Žižkově ulici v Kolíně. V regálech s potravinami i na podlaze pod regály inspekce zjistila značný výskyt exkrementů hlodavců a dále obaly některých druhů potravin poškozené myším okusem. Nástrahy na hlodavce provozovatel umístil nejen na podlaze prodejny, ale i přímo mezi potraviny v regálech, což je v přímém rozporu s předpisy...

SZPI zadržela zásilku 3,6 tun potravin z Vietnamu
Datum: 03.02.2015
SZPI
Při kontrole zásilky potravin z Vietnamu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj zakázala vstup 3,6 t nevyhovujícího zboží do vnitřního trhu EU. Dle deklarace na průvodní dokumentaci měl kontejner obsahovat 900 kg nakládaných cibulek, kontrola ale prokázala, že kontejner obsahuje 3 600 kg nakládaných cibulek ve dvacetilitrových plastových kanystrech a další celně nedeklarované potraviny. Kontrola se uskutečnila v celním prostoru Rudná u Prahy....

Pozvánka - konference: 17. -18. 6. 2015, Lille, Francie
Datum: 03.02.2015
PK ČR
...

Ministr Jurečka po skončení kampaně „České Vánoce“: Soutěž zaznamenala velký úspěch
Datum: 02.02.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

SZPI uzavřela výrobnu hotových balených jídel a provozovnu veřejného stravování
Datum: 29.01.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce při včerejší kontrole uzavřela výrobnu rozvážených obědů, fungující přes internet (http://www.dobre-jidlo-na-rozvoz.cz) a provozovnu veřejného stravování CUKRÁRNA U Krtečka, z důvodů závažných porušení hygieny....

„Zabijačka“, nebo „zabíjačka“?
Datum: 27.01.2015
SVS ČR
Velká většina více či méně důležitých témat často rozděluje společnost na dva tábory. Obdobně lze říci, že existují lidé, kteří mají tradiční pochoutky buď ve velké oblibě, nebo jim „to“ naopak nic neříká. Tak či tak, masné výrobky v podobě jelítek, jaternic, tlačenky apod. si každý neodmyslitelně spojí s tzv. „domácími zabíjačkami“, které se zejm. v zimních měsících konají na mnoha místech naší republiky. Z veterinárního pohledu není vůbec důležité, zda se píší s dlouhým nebo krátkým „i“ – většinou z kontextu poznáme, že se hovoří o porážce prasete. Důležité je však říci, že „domácí zabíjačka prasete“ patří do velké skupiny domácích porážek – ano, „doma“ se totiž smí porážet i jiná zvířata. Co všechno je tedy zákonem povoleno, resp. zakázáno?...

Varování spotřebitelům: salmonela v sezamové pastě Alnatura
Datum: 26.01.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informaci o bakteriální kontaminaci salmonelou ve výrobku sezamová pasta Alnatura Tahin Bio Sesammus v balení 250 gramů, s označením data minimální trvanlivosti do 9. 5. 2016...

SZPI uzavřela pekárnu ve Žlebech na Kutnohorsku
Datum: 26.01.2015
SZPI
Při dnešní kontrole v pekárně společnosti Audit CI, spol. s.r.o. na Ronovské ulici č. 71 ve Žlebech Státní zemědělská potravinářská inspekce (SZPI) zjistila masivní výskyt myších exkrementů a mrtvého hlodavce ve skladu surovin pro výrobu pečiva. Šlo o sklad mouky a ostatních výrobních surovin, kde několik obalů neslo jasné stopy myšího okusu. ...

Pokuty za téměř 100 milionů korun
Datum: 22.01.2015
Svět potravin
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2014 pravomocně ukončila 1861 správních řízení s provozovateli potravinářských podniků, v nichž uložila pokuty ve výši 99 429 300 Kč....

Poctivý salát v obchodě nekoupíme
Datum: 22.01.2015
Svět potravin
Brambory, salám, zelenina a majonéza. Tak vypadají základní ingredience pro přípravu klasického vlašského salátu. A skutečně, v žádném z testovaných vzorků tyto přísady nechybějí....

Pozvánka – konference – 5TH Healthy Bars & Grain Snacks 2015, 05-06.02.2015, Cologne
Datum: 19.01.2015
PK ČR
...

Krajská veterinární správa pozastavila salám s úlomky kovu
Datum: 19.01.2015
SVS ČR
Státní veterinární správa přijala systémem rychlého varování RASFF oznámení, jehož předmětem je upozornění na výskyt kovových úlomků v uzenině (jemném salámu) z Německa. Oznámení zaslalo Německo na základě stížnosti spotřebitele, který našel kovové úlomky v salámu. Tento nález následně potvrdilo i laboratorní vyšetření. Jedná se o produkt výrobce Bell Deutschland GmbH....

Veletrh Grüne Woche v Berlíně: Při podpoře zemědělského exportu musíme být mnohem aktivnější, řekl ministr Jurečka
Datum: 16.01.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Co s ulovenými divokými prasaty?
Datum: 16.01.2015
Mgr. Petr Pejchal, tiskový mluvčí SVS
...

Marian Jurečka: Konečně začal fungovat systém darování jídla potravinovým bankám
Datum: 15.01.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Kontroly veterinární správy v restauracích již přinesly první výsledky
Datum: 14.01.2015
SVS ČR
Od prvního ledna tohoto roku provádí Státní veterinární správa, na základě novely zákona o potravinách, kontroly i v provozovnách stravovacích služeb. Závažné nedostatky byly zjištěny hned v prvních dnech, kdy inspektoři vyrazili na kontroly restaurací....

České pivo – klenot České republiky
Datum: 12.01.2015
MZe
...

Avízo pro firmy, které se chtějí v březnu zúčastnit podnikatelské mise v USA
Datum: 09.01.2015
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

PK ČR zve na další informační akci na téma Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období EU 2014 - 2020
Datum: 06.01.2015
Potravinářská komora ČR
Přestože téma rozvoje produkce a odbytu českých biopotravin není nové, dostává se do období, kdy je třeba řešit nové problémy sektoru. ...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahajuje 1. ledna 2015 kontroly provozovatelů společného stravování.
Datum: 30.12.2014
SZPI
Od 1. ledna 2015 v souladu se zákonem č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zahajuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování....

Kaše pro děti s nebezpečnou látkou v distribuci dm drogerie
Datum: 22.12.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informaci o výskytu nebezpečné látky v potravině určené pro děti od 4 měsíců na trhu v ČR. ...

Corn beans s vyšším obsahem mykotoxinů než je povolený limit
Datum: 19.12.2014
Potravinářská komora ČR
SZPI při kontrole zjistila ve výrobku Corn Beans čtyřikrát vyšší obsah mykotoxinů, než je povolený limit....

Připravuje se nová „včelařská vyhláška“
Datum: 16.12.2014
SVS ČR
Právě proto, aby se předcházelo výhradám a nepochopení při uplatňování veterinární legislativy, pořádá Státní veterinární správa semináře, či vyvolává jednání a diskuse s těmi, kterých se budou legislativní normy dotýkat....

Varování spotřebitelům – atropin v dětské výživě
Datum: 15.12.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) aktuálně obdržela informaci prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) o rizikové potravině bio dětská výživa s jáhly, jablky a hruškami Holle Bio-Babybrei Hirse v balení 250g, šarže P14/05337....

Varování spotřebitelům – atropin v dětské výživě
Datum: 12.12.2014
Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI
...

SZPI nařídila stáhnout ze všech poboček Tesco sušené ovoce napadené mlékohubem
Datum: 08.12.2014
SZPI
Při kontrole sortimentu, který spotřebitelé vyhledávají ve zvýšené míře v předvánočním období, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v provozovnách spol. Tesco Stores ČR a.s. prodej 4 šarží sušeného ovoce nevhodného k lidské spotřebě....

Nominace do orgánů Panelu expertů na vysoké úrovni při Výboru pro světové potravinové zabezpečení FAO
Datum: 08.12.2014
MZe
...

Ministr Jurečka: Při kontrole potravin hledíme v první řadě na jejich kvalitu a bezpečnost, ne na jejich původ
Datum: 08.12.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

SZPI uzavřela prodejnu JIP pro nepřijatelnou hygienickou situaci
Datum: 04.12.2014
Bezpečnost potravin
Rozsáhlý výskyt stop přítomnosti škůdců, potraviny poškozené myším okusem a mrtvého hlodavce zjistila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v prodejně společnosti JIP východočeská, a.s. v Anglické ulici v Hrádku nad Nisou....

Kontrola ovoce a zeleniny z dovozu zjistila pesticidy i těžké kovy
Datum: 03.12.2014
SZPI
Celkem 5213 šarží čerstvého ovoce a zeleniny zkontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) během dvou měsíců platnosti vládního nařízení 211/2014. To importérům u vybraných druhů čerstvého ovoce a zeleniny ukládá povinnost ohlásit SZPI dovoz do ČR 48 hodin před příjezdem zboží na místo určení. Nařízení vstoupilo v účinnost 3. 10. 2014 a dosud bylo nahlášeno 23 543 dodávek....

„Česká kvalita“ z Polska opakovaně v Penny Marketu
Datum: 02.12.2014
SZPI
Klamavou informaci o údajném českém původu potraviny zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dne 28. 11. 2014 v prodejně spol. Penny Market s.r.o. na Palackého nám. v Třešti....

Ministr Jurečka po setkání s obchodními řetězci: Přísnější dozor nad dováženými potravinami vede k dalšímu posílení ochrany spotřebitelů
Datum: 02.12.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Nebezpečná látka v dětské ovesné kaši ze Švýcarska v síti „dm-drogerie“
Datum: 25.11.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF) notifikaci o nebezpečné potravině na území ČR. Jedná se o dětskou ovesnou kaši Alnatura 4- zrnná nemléčná obilná kaše, 250 g, výrobní šarže 14.152.1 s datem minimální trvanlivosti do 30. 11. 2015, výrobce: Holle Baby food GmbH, Baselstrasse 11, Riehen, Switzerland. Laboratorní analýza zde zjistila přítomnost látky atropin. Atropin se řadí mezi tropanové alkaloidy, což jsou látky ve vyšších koncentracích pro člověka toxické. Analýza u této šarže prokázala přítomnost atropinu v množství 12,1 mikrogramů na kilogram (μg/kg)....

Projekt Potraviny na pranýři potřetí získal Křišťálovou lupu
Datum: 24.11.2014
SZPI
...

Varování spotřebitelům: SZPI zjistila kojeneckou balenou vodu kontaminovanou chlórem
Datum: 21.11.2014
SZPI
...

Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Datum: 19.11.2014
Potravinářská komora ČR
Potravinářská komora ČR publikuje informační leták týkající se základních požadavků na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům....

Výsledek kontroly Státní veterinární správy: Rtuť v uzených rybách
Datum: 18.11.2014
SVS ČR
Společnost Losica s.r.o. uvedla na trh prostřednictvím řetězců Tesco a Globus uzené ryby původem z Itálie, ve kterých bylo laboratorně prokázáno nadlimitní množství rtuti. Ta patří do skupiny tzv. „kumulativních jedů“, které mohou způsobovat celou řadu komplikací. V závislosti na množství nahromaděného jedu v těle se objevují zažívací problémy, potíže s ledvinami, příp. neurologické změny. Ve výjimečných případech dochází k trvalému poškození zdraví, popř. k úmrtí. Množství detekované rtuti v tomto případě nepředstavuje akutní nebezpečí, jedná se však o výrobek, který neodpovídá stanoveným požadavkům na zdravotní nezávadnost...

SZPI zakázala nebezpečný popkorn v prodejnách Tesco
Datum: 17.11.2014
Potravinářská komora
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého varování (RASFF) informaci o zjištění nebezpečné potraviny TESCO Corn Beans...

Úspěch projektu
Datum: 14.11.2014
Potravinářská komora ČR
...

SZPI zakázala falšované džemy, kterým chybělo až 75% ovocné složky
Datum: 13.11.2014
Potravinářská komora ČR
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila závažný případ falšování ovocných džemů, ve kterých analýza prokázala nahrazení významné části ovoce jinou složkou....

SZPI varuje před doplňky stravy s potenciálně nebezpečným látkami
Datum: 13.11.2014
Potravinářská komora ČR
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nepovolené a na obalu nedeklarované farmakologicky účinné látky sildenafil a tadalafil v doplňcích stravy....

Ptačí chřipka, se kterou je třeba stále počítat
Datum: 12.11.2014
SVS
Tentokrát to byly německé úřady, které informovaly o výskytu ohniska vysoce patogenní aviární influenzy. Státní veterinární správa v návaznosti na páteční oficiální vystoupení v televizi upozorňuje veřejnost a chovatele na potencionální riziko výskytu ptačí chřipky na našem území, i když je toto riziko vzhledem k migračním trasám ptáků nízké. Žádná mimořádná opatření se v tuto chvíli neplánují....

SZPI varuje před doplňky stravy s potenciálně nebezpečným látkami
Datum: 11.11.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nepovolené a na obalu nedeklarované farmakologicky účinné látky sildenafil a tadalafil v doplňcích stravy. Jde o látky, které se využívají zejména v léčivech na podporu mužské erekce, jejichž použití není příslušnou legislativou v potravinách – tedy i v doplňcích stravy - povoleno. Nevědomé požití těchto látek může způsobit závažné zdravotní komplikace zejména kardiakům a lidem s vysokým krevním tlakem....

SZPI nařídila společnosti Tesco stáhnout ze všech poboček dvě šarže výrobků napadených škůdci nebo plísní
Datum: 10.11.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole v provozovně Tesco Stores ČR a.s., na ulici Dr. E. Beneše v České Třebové dva druhy potravin nevhodných pro lidskou spotřebu a nařídila jejich neprodlené stažení ze všech provozoven. Jedná se o:...

Ptačí chřipka, se kterou je třeba stále počítat
Datum: 10.11.2014
Mgr. Petr Pejchal, Tiskové oddělení ÚVS SVS
...

SZPI zveřejňuje výsledky dosavadních letošních kontrol burčáku a ČZHM
Datum: 07.11.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v letošní sezóně dosud kontrolou prověřila 522 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM). ...

Manipulace s datem použitelnosti potravin v příbramské prodejně
Datum: 06.11.2014
SZPI
Osm druhů potravin s odstraněným datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti na obale zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v prodejně Ilona Podzimková na adrese náměstí Hynka Kličky 82, 26101 Příbram. Část etikety nesoucí údaj o trvanlivosti potraviny byla vyškrábána, přičemž k odstranění údaje nemohlo dojít běžnou manipulací se zbožím. Jednalo se o následující zejména masné potravinářské výrobky...

SZPI zjistila nepřijatelné hygienické podmínky v prodejně A Ton Tan na Pardubicku
Datum: 06.11.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela prodejnu potravin A Ton Tan ve Starém Hradišti na Pardubicku. Při kontrole dne 3. 11. 2014 zde inspekce zjistila mnohačetná porušení hygienických předpisů...

Hořčice plnotučná s překročeným limitem konzervační látky
Datum: 06.11.2014
Bezpečnost potravin
SZPI zjistila při kontrole překročení nejvyššího přípustného množství kyseliny benzoové v hořčici plnotučné. ...

Ministr Jurečka na veletrhu v Jinju: Jižní Korea představuje perspektivní trh pro české zemědělce a potravináře
Datum: 06.11.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

kurz Bezpečná výživa – 29. listopadu 2014
Datum: 05.11.2014
Fórum zdravé výživy
Ústav analýzy potravin a výživy Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pořádá další ze skvělých kurzů Bezpečné výživy. ...

Svačinka pro školáky
Datum: 03.11.2014
Potravinářská komora ČR
Svačina je pro školáky důležitá i proto, aby nenosili ze školy špatné známky. Jak ale dítě přesvědčit, že má svačit? Stačí dodržovat jednoduchá pravidla správné svačiny: svačinu musí mít dítě po ruce, musí mu chutnat a nemůže být každý den stejná. Zdravé a přitom chutné výrobky, vhodné svým složením a množstvím na dopolední svačinu pro děti školního věku, nabízejí školní automaty na zdravou svačinu Happysnack....

Ministr Marian Jurečka zahájil 171. Žofínské fórum věnované potravinám
Datum: 01.11.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Začaly „České Vánoce“. Soutěž s Ministerstvem zemědělství a s kvalitními potravinami
Datum: 01.11.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

SZPI uzavřela provozovnu na Domažlicku pro výskyt myších exkrementů a špatnou hygienickou praxi
Datum: 29.10.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes uzavřela provozovnu Jaroslav Veselý, Chodov 25, okres Domažlice....

Prší-li a máme-li SVS v zádech...
Datum: 24.10.2014
SVS
…je možné si povšimnout, jak veterináři pečlivě sledují i měnící se počasí. Monitorovací systém je totiž nastaven tak, že na základě informací z Centrálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, když se očekává nebezpečí povodní, prověřují veterinární inspektoři příslušných krajských veterinárních správ, jak jsou zabezpečeny chovy hospodářských zvířat....

Vejce nejen s čokoládovo-vanilkovým překvapením
Datum: 24.10.2014
SVS ČR
Informovat spotřebitele o nebezpečných nebo nevyhovujících výrobcích je jedním z úkolů dozorových orgánů. Státní veterinární správa získala systémem rychlého varování (RASFF) informaci o čokoládovo-vanilkovém dezertu „Vejce s překvapením“ německého původu. Výrobek obsahuje stopové množství peroxidu vodíku, což je v rozporu s požadavky na bezpečnost potravin podle nařízení (ES) 178/2002. Výrobek byl distribuován do různých států EU, ale i v ČR. ...

SZPI zjistila na trhu další doplňky stravy s látkami škodlivými lidskému zdraví
Datum: 17.10.2014
Potravinářská komora ČR
...

Seminář - Membránové procesy v mlékárenství
Datum: 14.10.2014
PK ČR
...

O již 21. konferenci „Ochrana zvířat a welfare“
Datum: 14.10.2014
V uplynulém týdnu, dne 9. října, pořádala Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Státní veterinární správa již tradiční 21. konferenci „Ochrana zvířat a welfare“, určenou pro pracovníky orgánů dozoru, soukromé veterinární lékaře, chovatele, pracovníky univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce. Na organizaci se podílelo též Ministerstvo zemědělství....

Klíšťová encefalitida – převařit mléko, nebo očkovat?
Datum: 13.10.2014
...

Vysocepatogenní aviární influenza na východě Ruska
Datum: 10.10.2014
SVS
Daleko od Prahy, daleko od Moskvy, na jihovýchodě Ruska je Altajský kraj a tam ve dvou hospodářstvích s kuřaty, husami a kachnami uhynulo již 322 kusů drůbeže na vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Informovaly o tom ruské úřady s tím, že šlo o obce Dolgovo a Ilinsky v okrese Novochikhinsky v Altajském kraji. Zdrojem infekce byl údajně kontakt s volně žijícími ptáky. A k zavlečení pravděpodobně došlo prostřednictvím ulovených volně žijících kachen a hus....

Nahlašování vybraných potravin dle nařízení vlády č. 211/2014 Sb. - aktualizováno
Datum: 10.10.2014
Potravinářská komora ČR
Dne 2. 10. 2014 bylo vydáno nařízení vlády č. 211/2014 Sb., které stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor. Nařízení vlády nabývá účinnost prvním dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. ...

SZPI zjednodušuje a zrychluje nahlašování dovozu potravin
Datum: 10.10.2014
...

Seminář ke Světovému dni výživy
Datum: 10.10.2014
MZe ČR
...

Výnosy cukrové řepy budou podle odhadů vysoké. Vývoz nadvýroby cukru z EU je však kvůli kvótě omezený, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka
Datum: 10.10.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe ČR
...

Výzkum ukázal, že biopotraviny nakupuje již více než 41 % domácností
Datum: 10.10.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe ČR
...

Účinky živých bakterií v potravinách
Datum: 10.10.2014
Mgr. Lenka Bartošová, Ph.D., SZPI
...

SZPI zjednodušuje a zrychluje nahlašování dovozu potravin
Datum: 10.10.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes zpřístupnila online formulář, prostřednictvím kterého mohou podnikatelé splnit nahlašovací povinnost o dovozu vybraných druhů potravin do ČR. ...

Nová informační povinnost dovozců některých druhů potravin rostlinného původu
Datum: 03.10.2014
SZPI
Dne 2. 10. 2014 vláda ČR vydala nařízení č. 211/2014 Sb., které mj. ukládá provozovatelům potravinářských podniků povinnost informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) o dovozu některých druhů čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor. Nařízení se týká pouze potravin dovezených do ČR s cílem jejich prodeje nebo dalšího zpracování na území ČR, nikoliv potravin, jejichž místo určení se nachází mimo ČR. Provozovatel má povinnost informaci místně příslušnému inspektorátu SZPI dodat minimálně 48 hodin před doručením potraviny na místo určení....

Seminář představí membránové procesy v mlékárenství
Datum: 03.10.2014
Potravinářská komora ČR
Česká membránová platforma a Česká technologická platforma pro potraviny vás zvou na seminář Membránové procesy v mlékárenství, který se bude konat 11. listopadu 2014 od 10:00 hodin v prostorách potravinářské komory v areálu Markland Klimacentrum, ul. Počer-nická 96/272 v Praze Malešicích....

Nahlašování vybraných potravin dle nařízení vlády č. 211/2014 Sb.
Datum: 02.10.2014
SZPI
Dne 2. 10. 2014 bylo vydáno nařízení vlády č. 211/2014 Sb., které stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor....

Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemců živočišných produktů v místě určení
Datum: 02.10.2014
SVS
Dne 2. 10. 2014 byla pod číslem 212/2014 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Nařízení nabývá účinnosti 3. 10. 2014....

SZPI dokončila recertifikaci systému managementu kvality podle ISO 9001
Datum: 30.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) úspěšně dokončila proces recertifikace systému managementu kvality v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 prostřednictvím společnosti Bohemia Certification. SZPI disponuje tímto certifikátem kvality nikoliv pouze pro ústřední inspektorát, ale i pro všech sedm krajských inspektorátů. SZPI je jediným dozorovým orgánem v ČR, který je certifikován podle standardu ISO 9001, přičemž tento standard se vztahuje na všechny zaměstnance úřadu. Zároveň jsou systémem řízeny veškeré procesy spojené s úřední kontrolou potravin. Budování systému managamentu kvality bylo v organizaci zahájeno již v roce 2003....

Rajčatové pyré s cizorodými částicemi
Datum: 29.09.2014
SZPI
SZPI při kontrole zjistila přítomnost cizorodých částic v rajčatovém pyré ...

Světový den vztekliny má být připomínkou
Datum: 26.09.2014
SVS
Den 28. září vyhlásila OIE (původně Office International des Epizooties, odtud OIE, nyní Organisation mondiale de la santé animale neboli The World Organisation for Animal Health – Světová organizace pro zdraví zvířat) jako „Světový den vztekliny“. Je třeba připomínat, že tato nákaza v řadě zemí Evropy, včetně naší republiky, sice hrozbou není, ale v celém světě jde stále o velký problém....

SZPI a Generální ředitelství cel podepsali memorandum o spolupráci
Datum: 26.09.2014
SZPI
Novou dohodu o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím cel (GŘC) a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) dnes podepsali plk. Mgr. Petr Kašpar, generální ředitel GŘC a ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI. ...

Vedlejší živočišné produkty nejsou pro nás ničím vedlejším
Datum: 25.09.2014
SVS
Mise z FVO (Food and Veterinary Office – Potravinového a veterinárního úřadu) Evropské komise prověřovala v uplynulých dnech náš státní veterinární dozor nad nakládáním s vedlejšími živočišnými produkty a zpracovanými produkty. A rezumé: „Děláte to dobře“....

Zlikvidováno 1670 kg kuřecího chlazeného masa s neodpovídajícími doklady
Datum: 25.09.2014
SVS
Inspektoři Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj byli včera 24. 9. odpoledne (v 15 30 h) přizváni Celní správou ke kontrole přepravce porcovaného kuřecího masa, kterého zajistili při silniční kontrole....

Středočeská KVS řekla ne hubeným tvarohům
Datum: 24.09.2014
SVS
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj nyní vyhodnotila kontroly v místech určení, které prováděli veterináři v rámci speciální kontrolní akce v červenci a srpnu....

Potravinářská komora ČR spouští 8.ročník soutěže HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Datum: 24.09.2014
Potravinářská komora ČR
Hlavním cílem projektu Hravě žij zdravě je pomocí interaktivního internetového kurzu hravou formou poskytnout validní informace, změnit postoje a chování žáků základních škol v oblasti příjmu a výdeje energie, tj. snaha změnit nevhodné stravovací návyky, zlepšit pitný režim a zvýšit pohybovou aktivitu u dětí a tím preventivně působit proti vzniku nadváhy a obezity....

Lehko na „cvičišti“ moc nebylo
Datum: 23.09.2014
SVS
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj ukončila dne 20. 9. třídenní cvičení likvidace vysocepatogenní aviární influenzy na farmě Líšno v okrese Benešov, a to ve spolupráci s Integrovaným záchranným sborem Středočeského kraje a územním odborem v Benešově....

Po novele je Nařízení vlády č. 125/2011 o něco jednodušší
Datum: 23.09.2014
SVS
Právě nyní vláda schválila novelu svého nařízení č. 125/2011 o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místech určení, ze které vyplývá několik zásadních změn a zjednodušení...

Pozvánka – konference: Max Rubner Conference 2014, 6. - 8. října 2014, Karlsruhe
Datum: 23.09.2014
PK ČR
...

Inspekce uzavřela část centrálního skladu DC Kaufland Česká republika v.o.s. v Olomouci
Datum: 22.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila z důvodu vážného porušení hygienických předpisů zákaz užívání prostor v části centrálního skladu DC Kaufland Česká republika v.o.s., na ulici Týnecká 814/65 v Olomouci....

SZPI zjistila odstranění údajů o trvanlivosti potravin v prodejně HTH Servis
Datum: 18.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila odstranění údajů o době minimální trvanlivosti (DMT) u devíti druhů potravin v prodejně společnosti HTH Servis s.r.o. na adrese Široká 738, 38241 Kaplice na Českokrumlovsku....

Stop množírnám!
Datum: 17.09.2014
SVS
Ne tak často se podaří postihnout tzv. množírnu psů. Nyní se to povedlo v Praze....

Do Chile mají zájem vyvážet 4 firmy a nyní mohou
Datum: 16.09.2014
SVS
Státní veterinární správa se snaží být nápomocna českým producentům pronikat na cizí trhy, a daří se to....

SZPI zjistila na trhu vepřové párky s nelegální příměsí sóji
Datum: 16.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující potravinu „Extra Vepřové párky s příchutí telecici“ v balení 1, 996 kg, výrobce: PHZ JUR-Gast Sp.z.o.o.43-260 Wisla, ul. Przemyslowa 2, Polsko. ...

Inspekce uzavřela část výroby spol. Chips Praha s.r.o. ve Stříbrné Skalici
Datum: 15.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz užívání prostor v části provozovny na výrobu chipsů společnosti Chips Praha s.r.o. na Sázavské ul. č. 323, 28167 ve Stříbrné Skalici. ...

SZPI nevpustila na trh 750 kg plesnivého čínského badyánu
Datum: 12.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potzravinářská inspekce (SZPI) nevpustila do vnitřního trhu EU zásilku 750 kg volně loženého nedrceného badyánu, v dokumentaci označeného jako semena anýzu...

Pozvánka : konference - 3rd Healthy Ageing 2014, 4. - 5. 12. 2014, Amsterdam
Datum: 12.09.2014
PK ČR
Prolonging the health span with nutrition is a consumer need and great industry opportunity. Seize and grab this challenge at the 3rd Healthy Ageing 2014, 4 & 5 December in Amsterdam. Easy combo with coming to the Hi 2014. Discover new expert know-how, insights and the convenient project building opportunities in a great networking environment. ...

V chladírně uzenin bylo moc teplo
Datum: 11.09.2014
SVS
V tržnici v Lanškrouně (Pardubický kraj) se u jednoho prodejce rojil hmyz kolem 115 ks salámů a 90 ks klobás a výrobky nebyly správně označeny. Ve Zlínském kraji, na tržním místě ve Svárově, inspektoři krajské veterinární správy ukončili prodej 10 kg mléčných výrobků (uzené sýry, korbáčiky, parenice a brynza) z důvodů nevyhovující teploty, zhruba o 10 °C více, než deklaroval výrobce. V obou případech bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty....

Nový školní rok startujeme s HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Datum: 10.09.2014
Výživa dětí
Že hravě lze žít zdravě, se za posledních osm let přesvědčilo přes 50 000 žáků pátých ročníků základních škol v ČR, kteří se do kurzu registrovali. Internetový vzdělávací kurz Hravě žij zdravě je přístupný všem zájemcům o zdravý životní styl po celý rok, avšak od září do prosince probíhá jeho soutěžní část, která je určená právě páťákům. Pro nejšikovnější třídní kolektivy i jejich učitele čekají za jejich píli pěkné ceny podporující aktivní životní styl....

Pozvánka na informační akci - Implikace novely zákona č. 110/1997 Sb. z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV
Datum: 08.09.2014
Potravinářská komora ČR
Potravinářská komora ČR pořádá v řjnu 2014 cyklus informačních akcí pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti....

Mimořádná kontrolní akce SZPI a Celní správy zaměřená na potírání nelegálního dovozu vína do ČR
Datum: 08.09.2014
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila společně s Celní správou (CS) kontrolní akci zaměřenou na nelegální dovoz vína do České republiky....

Tisková zpráva PK ČR - SOCR i nadále veřejně obhajuje nekalé praktiky obchodních řetězců
Datum: 08.09.2014
Potravinářská komora ČR
SOCR i nadále veřejně obhajuje nekalé praktiky obchodních řetězců Očekáváná novela zákona o významné tržní síle a jejím zneužití vzbudila opět velmi vášnivé dískuse zejména mezi jeho odpůrci. Svaz obchodu a cestovního ruchu ke své, již mnohokrát vyvrácené argumentaci, přidal navíc ničím nepodložená ekonomická tvrzení a dokonce zpochybnil i činnost českých dozorových orgánů tvrzením, že na pulty obchodů přicházejí v mnoha případech od výrobců zdravotně závadné potraviny....

Pozvánka na jednodenní konferenci na téma Klonování a geneticky modifikované organismy
Datum: 08.09.2014
MZe
...

Pozvánka na konferenci - Moderní technologie pro potravinářský průmysl
Datum: 08.09.2014
...

Ministr zemědělství Jurečka: Nepřímý dopad ruských sankcí může u jablek způsobit ztrátu 400 až 700 milionů korun
Datum: 04.09.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
Dopady ruského embarga, eurodotace z Programu rozvoje venkova na období 2015 až 2020, dotační podpora z národních zdrojů a další témata byla na programu Kulatého stolu. Ministr zemědělství Marian Jurečka se u něj setkal se zástupci ovocnářů, zelinářů a floristů. Předmětem jednání byly také možnosti propagace a podpory sektorů ovoce a zeleniny a okrasných rostlin. ...

Startuje Měsíc biopotravin s mottem „BIO pro každého“
Datum: 04.09.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
Září je tradičně Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Letos se tato největší a nejvýznamnější akce zaměřená na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice koná již podesáté. Veřejnost má příležitost poznat domácí biovýrobky a principy jejich produkce. Organizátorem je Ministerstvo zemědělství. ...

Vejce bez označení jen do „výroby“
Datum: 03.09.2014
SVS
Je dostatečně známo, že se zákazník s neoznačenými vejci může setkat pouze tehdy, nabízí-li je sám chovatel, a to pouze konečnému spotřebiteli přímo z vlastního hospodářství. ...

Tuzemák tradiční s nepovoleným denaturačním činidlem
Datum: 02.09.2014
SZPI
SZPI při kontrole zjistila přítomnost nepovoleného denaturačního činidla ve výrobku Tuzemák tradiční. ...

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 1. 9. 2014 - Informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice
Datum: 02.09.2014
MZe
...

Ministr zemědělství Jurečka: Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou
Datum: 02.09.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

SZPI zjistila v internetovém prodeji doplněk stravy s obsahem THC
Datum: 01.09.2014
Potravinářská komora ČR
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala prostřednictvím internetového obchodu www.suplement.cz doplněk stravy Tribulus 60cps s označením data minimální trvanlivosti do 7. 11. 2015, výrobce: S.C. PRO Nutrition Impex S.R.L., 405200 Dej, Cluj County, země původu dle etikety: EU, země původu dle průvodní dokumentace: Rumunsko...

SZPI uzavřela Lomanskou pekárnu ve Františkových lázních
Datum: 29.08.2014
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělské a potravinářská inspekce (SZPI) uložila okamžitý zákaz užívání výrobních i prodejních prostor v pekárenské provozovně společnosti LOMANSKÁ PEKÁRNA s.r.o. na adrese Americká 32/71, 35101 Františkovy Lázně. ...

Letos se trávily včely více?
Datum: 29.08.2014
SVS
Proti loňskému roku, kdy krajské veterinární správy řešily 37 případů otrav včel, to bylo letos již 52 případů. ...

Opět nevyhovující sýry
Datum: 28.08.2014
SVS
Francouzský výrobce sýrů v rámci své samokontroly zjistil ve svých výrobcích, konkrétně v sýrech ze syrového mléka, shigatoxinogenní E. coli a okamžitě informoval odběratele těchto sýrů v zemích EU. ...

Zatraceně ztracený?
Datum: 28.08.2014
SVS
Čipovat nebo nečipovat psy? Na tuto otázku kladně odpoví určitě ten, komu se pejsek již někdy ztratil. Elektronicky označovat psy je zatím povinné jen v případě vydání pasu nutného pro cestování po zemích EU, ale také je to nutné i při vycestování mimo....

Seminář " Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, zákon o myslivosti a jeho novelizace "
Datum: 27.08.2014
Česká technologická platforma pro potraviny
...

Pozvánka na informační akci PK ČR - Implikace novely zákona č. 110/1997 Sb. z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV
Datum: 25.08.2014
Potravinářská komora ČR
...

Aplikace, která vám pomůže koupit dobré potraviny za nejlepší cenu
Datum: 22.08.2014
Potravinářská komora ČR
...

Zásilka indických bylinných doplňků stravy s nepovolenými látkami nebyla propuštěna na trh
Datum: 22.08.2014
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
...

Africký mor prasat – je třeba se obávat nejhoršího?
Datum: 22.08.2014
SVS
...

Ani starou uzeninu, ani „hubený“ párek!
Datum: 22.08.2014
Potravinářská komora ČR
...

Nebezpečná Listerie zabíjí v Dánsku
Datum: 22.08.2014
Potravinářská komora ČR
...

Zájem o značku Regionální potravina roste. Lidé se s ní setkají i díky novému projektu Ministerstva zemědělství Poznej svého farmáře
Datum: 01.08.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v České republice dlouhodobě klesají
Datum: 01.08.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Ve Středočeském kraji bylo v některých výrobcích málo rybího masa
Datum: 01.08.2014
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS
...

Aféra s koňským masem: opatření přijatá Evropskou komisí fungují
Datum: 01.08.2014
Petr Pejchal, SVS
...

I koňským masem „žije“ Komise
Datum: 07.07.2014
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
...

Opravdu rychlé varování
Datum: 03.07.2014
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
...

Klíšťová encefalitida z mléka?
Datum: 02.07.2014
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
...

O čtvrtinu méně pangase?
Datum: 01.07.2014
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
...

Evropský projekt SVARNISH, krok vpřed v oblasti potravinářské obalové technologie
Datum: 01.07.2014
SVARNISH Press release
...

Zásilka zeleného čaje z Číny nebyla vpuštěna do oběhu
Datum: 14.06.2014
...

Králičí maso z Číny pozastaveno
Datum: 13.06.2014
...

Výsledky dodatečných rozborů šarže cherry rajčat z Maroka
Datum: 13.06.2014
...

Zásilka bambusových sterilovaných výhonků z Vietnamu nebyla vpuštěna do oběhu
Datum: 13.06.2014
...

Od června platí přísnější evropská kritéria pro monitoring salmonel na jatkách
Datum: 12.06.2014
...

Prodejce masa nemá mít holé ruce!
Datum: 23.05.2014
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS
...

Kdo zabíjí včely?
Datum: 23.05.2014
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS
...

Největší zastoupení má v biopotravinách kojenecká a dětská výživa
Datum: 23.05.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
...

Opět k hormonům a antibiotikům v mase
Datum: 20.05.2014
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS
...

Datle s červy stahuje i Tesco a Billa
Datum: 02.01.2014
V rámci kontrol sušených ovocných plodů na předvánočním trhu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila datle nevhodné...

Kontrola šumivých vín zjistila 18 závad u 11 nevyhovujících výrobků
Datum: 02.01.2014
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrole zahraničních šumivých vín nabízených v maloobchodních prodejnách v ČR zjistila 11...

Loni bylo… Malá bilance
Datum: 01.01.2014
I v loňském roce 2013 se Státní veterinární správě dařilo plnit ... I v loňském roce 2013 se Státní...

Od ledna 2014 začaly platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů
Datum: 01.01.2014
Od 1. ledna 2014 začaly ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin...

Seminář představí membránové procesy v mlékárenství
Datum: 00.00.0000
pot
...

Do výběrového řízení na podporu kvalitních potravin se přihlásilo 18 agentur
Datum: 00.00.0000
Dne 1. června 2015 skončila lhůta pro podávání nabídek k veřejné zakázce „Rámcová smlouva – propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin“. Zájem ze strany uchazečů byl mimořádný. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) obdržel celkem 3
Veřejná zakázka, o které SZIF již informoval v souvislosti s uveřejněním zadávací dokumentace, je nově zaměřena obecněji na podporu kvalitních potravin. Na rozdíl od předchozích let se nyní nesoutěží jako komplexní zakázka, ale je rozděleno do čtyř částí: 1. Strategická, kreativní a PR část 2. Realizační část 3. Mediální část 4. Expoziční část...

Mobilní aplikace Potraviny na pranýři nyní informuje i o uzavřených provozovnách
Datum: 00.00.0000
SZPI
Přehled provozoven, které Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela pro závažná hygienická pochybení, naleznou nově spotřebitelé prostřednictvím mobilní aplikace Potraviny na pranýři. Uživatelé zde mohou vyhledávat prostřednictvím interaktivní mapy pod ikonou „Najdi v okolí“, která ukáže nevyhovující provozovny v okolí spotřebitele prostřednictvím GPS modulu. Další možností je dlaždicové uspořádání, kde jsou provozovny seřazeny od nejaktuálnějšího záznamu. Spotřebitelé zde naleznou veškeré údaje potřebné k identifikaci provozovny, tj. adresu, název na vývěsním štítě, datum uzavření i otevření, podrobný popis pochybení a fotodokumentaci. Prostřednictvím aplikace mohou spotřebitelé přímo z provozovny podat podnět ke kontrole, modul GPS rozpozná, na který místně příslušný inspektorát SZPI podnět odeslat....

 

 

ARCHIV ČLÁNKŮ

 

 

ministerstvo zemědělství(C) 2014 - Food Industries of the Czech Republic

The portal was created with the financial support of the Ministry of Czech Republic 

(subsidy title 10.E Support Czech Technology Platform

for Foodstuffs, 2014).